De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Groningen  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

In het Groninger Forum moeten zoveel mogelijk commerciële organisaties komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Er moeten meer koopzondagen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

In Groningen mag niemand preventief worden gefouilleerd.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Er moeten democratisch gekozen wijkraden komen, die beschikken over geld voor onderhoud en leefbaarheid van de wijk.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

Bij verkeerslichten moeten fietsers vaker groen licht krijgen dan automobilisten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

De gemeente moet zich inzetten voor het legaliseren van wietteelt.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

In de binnenstad van Groningen moet meer cameratoezicht komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet de vestiging van grote winkels buiten het centrum van Groningen tegenhouden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De gemeente mag de onroerendezaakbelasting (OZB) verhogen om de kwaliteit van de stad op peil te houden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De gemeente moet laaggeschoold werk (bijvoorbeeld schoonmaak) uitbesteden aan particuliere bedrijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

De gemeente mag haar spaargeld niet gebruiken om de begroting sluitend te maken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

Groningen moet stoppen met stedenbanden die gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking, en stedenbanden met een economisch belang in stand houden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Mensen met een uitkering moeten als tegenprestatie zinvol werk doen, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of voetbalcoach.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Groningen moet steun en onderdak bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Een groter deel van de binnenstad moet autovrij worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De gemeente moet geld investeren in topsport.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Bij de komende bezuinigingen moet de cultuursector worden ontzien.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

In Meerstad moet minimaal 20 procent sociale woningbouw worden gerealiseerd.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

Alle gesubsidieerde banen op sociale werkplaatsen moeten behouden blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

De gemeente moet de welstandscommissie opheffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De omvorming van woonhuizen tot panden voor kamerverhuur moet stoppen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Het geluidsniveau van dancefeesten in de stad Groningen hoeft niet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De Diepenring moet een enkelbaansweg worden met een breed fiets- en voetpad ernaast.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De gemeente moet evenementen met wilde dieren verbieden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Alle nieuwe woningen in Groningen moeten energieneutraal zijn (wat betekent dat ze net zoveel duurzame energie opwekken als ze verbruiken).

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

De hondenbelasting moet blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De hoogte van de afvalstoffenheffing moet afhangen van hoeveel afval je aanbiedt (diftar).

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Groningen moet de bouw van windmolens stimuleren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

De parkeertarieven in Groningen mogen niet verder stijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

Groningen moet piekuren in de horeca (uren waarin de drank goedkoper is) verbieden.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Groningen vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
PvdA  
VVD  
GroenLinks  
Stadspartij  
SP  
D66  
CDA  
ChristenUnie  
Student en Stad  
Partij voor de Dieren  
Lijst Bervoets (naamloze lijst)  
Piratenpartij  
Libertarische Partij  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

PvdA : Oneens

Het Forum is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. In het gebouw komen verschillende voorzieningen en instellingen die al veel extra mensen naar de binnenstad trekken. Er moet daarbij ook ruimte zijn voor commerciële invulling, maar dit is geen doel op zich.

VVD: Eens

Het Groninger Forum dreigt een bodemloze put te worden. De komende jaren moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. De VVD wil dat er minder geld heen gaat, zodat meer commerciële partijen de ruimte krijgen om bij te dragen aan dat succes. De exploitatiebijdrage van de gemeente moet naar 0.

GroenLinks: Oneens

Het Forum is een gemeentelijke culturele instelling. In het Forum komen de bibliotheek, filmzalen, werkplekken en openbare ruimte voor Stadjers. Door deze publiekstrekker is het voor ondernemers interessant geworden zich in de oostwand van de Grote Markt te vestigen.

Stadspartij: Oneens

Het Groninger Forum moet er helemaal niet komen! Het monstrueuze gebouw staat er nog niet, en dat wil de Stadspartij zo houden. Overigens is het niet de taak van de gemeente om commerciële organisaties te subsidiëren.

SP: Oneens

Het Groninger Forum had er nooit moeten komen. Nu nog stoppen met de bouw is echter niet realistisch. De exploitatiesubsidie moet beperkt blijven. Daarom mag er best gekeken worden of commerciële functies daar een bijdrage aan kunnen leveren. Maar het Forum moet wel een openbaar en publieke functie behouden.

D66: Oneens

D66 vindt dat het Forum een prachtige impuls is van de culturele sector in de stad. Zo komen er bijvoorbeeld een gloednieuwe bibliotheek en een state of the art filmhuis in het Forum. Wat D66 betreft is er ook ruimte voor bijvoorbeeld commerciële initiatieven, maar dit is geen doel op zich.

CDA: Eens

Om het Forum te laten slagen is een commerciële invulling noodzakelijk. Het CDA vindt dat er geen extra geld naar het Forum toe moet vanuit de gemeente.

ChristenUnie: Eens

Wat de ChristenUnie betreft mag het Forum een meer commerciële invulling krijgen, naast de komst van de bibliotheek. Het proces van de inhoud blijven wij kritisch volgen.

Student en Stad: Oneens

In het Groninger Forum moet ruimte zijn voor commerciële invulling, om de subsidiestroom aan te vullen en zo een sluitende begroting te krijgen. Bij commerciële invulling denken wij denken vooral aan ruimte voor horeca en de mogelijkheid tot commerciële verhuur. Dit moet echter niet ten koste gaan van de culturele functie van het Forum.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil in eerste instantie dat het Groninger Forum überhaupt niet gebouwd wordt. Wanneer het niet anders kan, dient het Forum de culturele en maatschappelijke meerwaarde te krijgen die vooraf beloofd werd. Het moet geen duur, leegstand bevorderend, winkelcentrum worden. Daarbij hoort wel een sluitende begroting, want het Forum heeft de Stadjer al genoeg geld gekost.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Helaas is het Forum al in aanbouw. Ik had liever gezien dat er eerst aan de invulling werd gedacht dan een gebouw neer te zetten, waarbij pas daarna naar een invulling moet worden gezocht. Er dienen activiteiten te komen van aanvullende kwaliteit en naar wens van de inwoners!

Piratenpartij: Eens

Een alternatieve invulling door bijvoorbeeld meer commerciële partijen toe te laten in het Forum is een stap in de juiste richting.

Libertarische Partij: Eens

Wat ons betreft verspilt de gemeente geen cent meer aan het Forum. Als Groningers het Forum echt willen, dienen zowel de bouw als de uitbating volledig commercieel gedekt te worden.

PvdA : Eens

De PvdA is voor de zondagopenstelling voor supermarkten. Dit voorziet in de behoefte van veel stadjers om op zondag boodschappen te doen. Er geldt nu een maandelijkse koopzondag voor de binnenstad en bedrijventerreinen. Die is zeer succesvol, trekt veel bezoekers naar de stad en versterkt de positie van Groningen in de regio. Verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen is voor ons een mogelijkheid, geen must.

VVD: Eens

Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen wanneer zij hun winkel open doen. Ervaringen in andere steden laten zien dat bij structurele openstelling op zondagen de omzet met 7% toeneemt. Dat betekent extra werkgelegenheid en levendigheid in de stad.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil het huidige aantal van 16 koopzondagen handhaven met het oog op de wensen en belangen van werknemers en kleine zelfstandige ondernemers.

Stadspartij: Oneens

Er zijn op dit moment voldoende koopzondagen. Indien zich in de toekomst redenen aandienen om dit te wijzigen, moet daar opnieuw naar worden gekeken.

SP: Oneens

Bij koopzondagen spelen de tegengestelde belangen tussen mensen die willen winkelen en kleine winkeliers die hierdoor 7 dagen per week geopend moeten zijn een rol. Rekening houdend met deze verschillende belangen, vindt de SP het aantal van 12 koopzondagen per jaar een goede balans.

D66: Eens

D66 vindt dat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer ze hun winkels open doen en dat mensen zelf kunnen kiezen wanneer ze winkelen. Met ruimere openingstijden worden nieuwe banen gecreëerd en komen we tegemoet aan wensen van onder meer alleenstaanden en mensen met een drukke baan.

CDA: Oneens

Er zijn op dit moment 16 koopzondagen per jaar. Meer koopzondagen gaat ten koste van de kleine ondernemer die omzet verliest en minder tijd met het gezin kan doorbrengen. Wij zijn tegen een 24-uurs economie.

ChristenUnie: Oneens

In Groningen is het aantal koopzondagen de afgelopen jaren flink uitgebreid, zeer tegen onze zin. De ChristenUnie ziet dat als een verdere stap richting een 24/7-economie waarin geen ruimte is voor een gezamenlijk rustmoment. Duidelijk is dat veel zelfstandige ondernemers dat niet willen, maar zich gedwongen voelen omwille van de omzet. Het liefst zien wij de verruiming van de koopzondagen teruggedraaid worden.

Student en Stad: Eens

Het is niet aan de gemeente om te bepalen hoe mensen hun vrije tijd invullen. In steden als Delft, Leiden en Maastricht, waar de winkels op alle zondagen geopend mogen zijn, zijn zowel consumenten als winkeliers overwegend positief over de koopzondag. Het houdt de stad aantrekkelijk voor toeristen en het zorgt voor meer levendigheid en werkgelegenheid in de binnenstad.

Partij voor de Dieren: Eens

Winkeliers moeten meer de gelegenheid krijgen op open te zijn op de dag van hun voorkeur. De Partij voor de Dieren is wel voor een maximering van het aantal openingsuren per winkel. De Partij voor de Dieren is tegen de 24-uurs economie, maar ook tegen een landelijke inperking van koopzondagen. Wij vinden dat de overheid niet mag opleggen dat een religieuze rustdag, in dit geval zondag, als uitgangpunt geldt voor wetgeving. Vanuit de scheiding van kerk en staat moet wetgeving losstaan van elke religieuze grond. Wat de PvdD betreft is de invulling van de winkelsluitingstijdenwet wel een gemeentelijke aangelegenheid. De afweging van belangen van burgers, winkeliers en andere ondernemers kan het best lokaal gemaakt worden. Een referendum kan hierbij uitkomst bieden. Hier kan uitkomen dat meer koopzondagen wenselijk zijn, maar hele andere uitkomsten zijn ook denkbaar.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Op basis van vrijwilligheid in overleg met personeel mogen er meer koopzondagen zijn, als het naar behoefte is van de bewoners.

Piratenpartij: Eens

Wij zijn voor een vrije commerciële markt, waarin ondernemerschap gestimuleerd dient te worden. Dit betekent ook dat er een goed pakket moet zijn aan beschermende en stimulerende maatregelen voor de kleine (startende) ondernemer.

Libertarische Partij: Eens

Wat ons betreft is iedere zondag een koopzondag, want iedere winkelier moet zelf mogen bepalen wanneer zijn winkel open is.

PvdA : Oneens

Preventief fouilleren moet kunnen worden ingezet als de veiligheid in het geding is. In het A-kwartier hadden de bewoners erg veel overlast van drugshandel en daarbij behorend geweld. Daarom heeft de PvdA ingestemd met preventief fouilleren in het A-kwartier.

VVD: Oneens

Preventief fouilleren is een zwaar middel dat zeer terughoudend moet worden ingezet. Maar de burgemeester moet de bevoegdheid hebben om het in te zetten bij langdurige zware drugsoverlast of gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld in het A-kwartier.

GroenLinks: Eens

Preventief fouilleren is een middel voor zeer extreme situaties. De politie mag dan mensen fouilleren zonder dat ze van iets verdacht worden. Dat is in Groningen niet nodig.

Stadspartij: Eens

Alleen onder strikte voorwaarden moet preventief fouilleren mogelijk zijn.

SP: Eens

De SP is er niet van overtuigd dat Groningen dusdanig onveilig is dat de inzet van preventief fouilleren gerechtvaardigd is. Met de instrumenten die de politie nu al ter beschikking staan, kan ook voor een veilig Groningen gezorgd worden. Bovendien kost één fouilleeractie 500 uur politie-inzet. Die uren kunnen niet op andere plekken in de stad ingezet worden.

D66: Eens

Door preventief fouilleren toe te staan, mag de burgemeester besluiten iedereen overal preventief te fouilleren. D66 vindt dat een te grote inperking van de privacy en levenssfeer. Bovendien blijkt uit de praktijk dat preventief fouilleren het risico van discriminatie in zich draagt. Natuurlijk mag er wel gefouilleerd worden als er sprake is van een verdenking.

CDA: Oneens

Dit gebeurt niet zomaar, maar alleen als er een aangewezen onveilig gebied is. Wij willen misdaad en criminaliteit kunnen aanpakken, en de politie niet met lege handen laten staan.

ChristenUnie: Eens

Over de mogelijkheid tot preventief fouilleren heeft de ChristenUnie gemengde gevoelens. Bij de invoering misten wij een gedegen onderbouwing. Wij begrijpen dat de burgemeester voldoende veiligheidsmaatregelen wil kunnen treffen, maar we twijfelen of het met preventief fouilleren veiliger wordt, of dat andere maatregelen effectiever zijn.

Student en Stad: Oneens

Als bewoners en voorbijgangers zich door zware criminaliteit in een bepaalde straat onveilig voelen, is preventief fouilleren een geoorloofd middel om tegen deze criminaliteit op te treden. Maar het moet altijd een onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen. Preventief fouilleren mag alleen gericht zijn op het tegengaan van zware criminaliteit, en alleen onder strenge voorwaarden.

Partij voor de Dieren: Eens

Er wordt te gemakkelijk omgegaan met preventief fouilleren. Het is een aantasting in de privacy van een grote groep mensen en bovendien een bedreiging voor de gelijkheid van Groningers. Er dient altijd een aanleiding of gegronde reden te zijn. Indien alle bezoekers tijdens een evenement worden gefouilleerd, zoals bijvoorbeeld bij risico-voetbalwedstrijden, is het toelaatbaar.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Alleen in uitzonderlijke gevallen en bij calamiteiten van extreem geweld waarbij gevaar dreigt voor de burgers.

Piratenpartij: Eens

Fouilleren is een aantasting van de privacy en menselijke integriteit.

Libertarische Partij: Eens

Ieder mens is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Iemand die nergens van verdacht wordt, dient ook niet te worden lastiggevallen.

PvdA : Eens

De PvdA is voor invloed van bewoners op de inrichting van hun wijk. Dat buurten en wijken zelf middelen kunnen verdelen vindt de PvdA een goed idee. De PvdA heeft daarvoor het initiatiefvoorstel “Het heft in eigen hand” ingediend.

VVD: Oneens

Het laatste waar de stad behoefte aan heeft is aan meer bestuurlijke drukte. New York wordt bestuurd door 52 raadsleden. Waarom zou Groningen behoefte hebben aan meer (betaalde) politici? Dat komt de daadkracht niet ten goede.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners invloed kunnen hebben op hun leefomgeving, maar we willen geen extra bureaucratie.

Stadspartij: Eens

U weet als Stadjer zelf het beste wat er in uw straat of wijk leeft en speelt.

SP: Eens

De SP vindt dat wijkbewoners meer dan voorheen zeggenschap moeten krijgen over het geld voor onderhoud en leefbaarheid. Democratisch gekozen wijkraden kunnen hieraan bijdragen.

D66: Eens

D66 wil dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Wijkraden kunnen bij bepaalde onderwerpen helpen om maatwerk te leveren bij de uitvoering en prioriteiten te stellen per wijk.

CDA: Oneens

Wij willen dat elke inwoner kan meedoen en meepraten. Met democratisch gekozen wijkraden tuig je met formele regels een raad op, waarbij je onnodige drempels opwerpt voor inwoners om mee te doen. Per onderwerp in de wijk kan het verschillen welke bewoners willen meepraten.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil dat burgers zich niet primair opstellen als klant of rechthebbende, maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. De overheid moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, economie of wijkbeheer.

Student en Stad: Oneens

Het is belangrijk dat het geld dat beschikbaar is voor wijken met inspraak van bewoners wordt ingezet. Maar een democratisch gekozen wijkraad lijkt volgens ons te veel op een extra overheidslaag die ingewikkelde procedures en bureaucratie in de hand kan werken.

Partij voor de Dieren: Eens

De wijkbewoners zelf weten het beste wat er belangrijk is voor de leefbaarheid in hun wijk. Uiteraard heeft de gemeente wel zicht op de bestedingen van de wijkraad.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Ik zou nog veel verder willen gaan in een participatie van Groninger bewoners waarin zitting hebben twee vertegenwoordigers uit de wijkraden. Waarbij de gemeente en de burgers een belangrijke rol kunnen spelen in een Groninger participatieproject die ik nog nader uitleg. Opvangnet voor ondernemers en burgers door de inwoners zelf gerealiseerd.

Piratenpartij: Oneens

Deze extra managementlaag vergroot de bureaucratie.

Libertarische Partij: Eens

Wij staan pal voor zelfbeschikking en de lokale inspraak die daar bij hoort. Wijken en buurten horen vooral zelf te mogen bepalen hoe zij hun omgeving gezellig en leefbaar houden.

PvdA : Oneens

De PvdA is voor een goed bereikbare stad, voor alle vormen van vervoer. Daarbij hoort dat er voor alle verkeersstromen even vaak groen licht is.

VVD: Oneens

Automobilisten zijn geen minderwaardige verkeersdeelnemers. Het autootje pesten moet maar eens afgelopen zijn.

GroenLinks: Eens

Een milieu- en omgevingsvriendelijk vervoermiddel als de fiets heeft bij GroenLinks voorrang. Door fietsers vaker groen licht te geven pakken mensen nog vaker de fiets.

Stadspartij: Oneens

Er zouden wel veel meer 'wachttijdvoorspellers' moeten komen.

SP: Eens

De SP vindt dat de fiets als vervoermiddel gestimuleerd worden. Deze maatregel zorgt voor een betere doorstroming van de grote hoeveelheden fietsers.

D66: Eens

D66 wil fietsen aantrekkelijker en veiliger maken. Zeker bij slecht weer is het niet erg dat fietsers vaker de gelegenheid krijgen om over te steken.

CDA: Oneens

Alle verkeer moet goed kunnen doorstromen. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze stad is van belang ook voor de auto. Bij sommige kruispunten kan de fietser vaker groen krijgen, bij andere vanuit doorstroming of veiligheid juist niet.

ChristenUnie: Eens

Fietsers-tegelijk-groen vindt de ChristenUnie een goede zaak. Het maakt het wachten voor verkeerslichten korter. De fietser mag niet lijden onder het gemotoriseerde verkeer van scooters en brommers.

Student en Stad: Eens

Ja, want op de fiets word je nou eenmaal natter in de regen dan in een auto...

Partij voor de Dieren: Eens

De gemeente dient te investeren in een fietsvriendelijke stad, zodat het gebruik van de fiets gestimuleerd wordt. Dit komt de gezondheid van de fietser zelf ten goede, maar is ook goed voor de luchtkwaliteit, omdat het uitstoot van brandstoffen beperkt.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Gedrag van fietsers en automobilisten dienen te veranderen en daar waar druk fietsverkeer plaatsvindt aangepaste maatregelen nemen. Er zijn plekken die een ander oplossing vragen.

Piratenpartij: Oneens

Alle verkeerslichten zouden moeten worden uitgerust met sensortechnologie. Zo krijgen de fietsers vaker groen licht, als er veel fietsers zijn (en bij regen). Wanneer er veel autoverkeer is, dan zal daar de focus liggen. Dit zorgt voor doorstroming naar behoefte.

Libertarische Partij: Oneens

Wij pleiten voor meer rotondes in plaats van stoplichten. Dan is er geen strijd om "voorrang," en wordt de doorstroming bevorderd.

PvdA : Eens

De PvdA is voor legale wietteelt, omdat dit veel ellende en onnodige politie-inzet kan voorkomen. De afgelopen jaren is er brand geweest in diverse panden in de stad door illegale wietkwekerijen. Ook heeft de politie de handen vol aan het bestrijden van ernstige criminaliteit in de wiethandel.

VVD: Oneens

Ook softdrugs kunnen voor jongeren tot verslavingsproblemen of geestesziekten leiden. Daarom geeft het geen pas om de wietteelt te legaliseren. Wel moet de gemeente strenger optreden tegen illegale wietteelt om gevaarlijke situaties te voorkomen.

GroenLinks: Eens

Regulering geeft de mogelijkheid de kwaliteit van de wiet te bewaken, haalt de wiet uit het criminele circuit en voorkomt brandgevaarlijke illegale wietplantages.

Stadspartij: Geen van beide

Dit is landelijk beleid. Zolang de landelijke overheid dit niet mogelijk maakt, dienen gemeenten dit niet zelfstandig uit te voeren.

SP: Eens

De gemeente moet zich blijven inzetten voor legalisering van de aanvoer van softdrugs naar de coffeeshops. Zo kan er o.a. betere controle op de kwaliteit komen. Tegelijkertijd voert ze een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van softdrugs (onder andere met voorlichting op scholen) en handhaaft ze strenge overlasteisen voor coffeeshops.

D66: Eens

Illegale wietteelt zorgt voor overlast en bijvoorbeeld brandgevaar. D66 wil de teelt reguleren, zodat de rol van criminelen is uitgespeeld en overlast in woonwijken afneemt. Bovendien is dat de enige manier om gezondheidsrisico’s te beperken. De gemeente Groningen moet hierin een voortrekkersrol spelen.

CDA: Oneens

Het CDA vindt het geen taak van de gemeente om geld te investeren in het legaliseren van wietteelt. De gemeente moet geen wietboer worden!

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie is tegen het door gemeenten zelf telen van wiet. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen wordt door de overheid een dubbele boodschap afgegeven. Met wietteelt door de gemeente zou dat nog erger worden.

Student en Stad: Eens

Op dit moment is het voor coffeeshops toegestaan om wiet te verkopen, maar niet om wiet te kweken. Hiermee maken we coffeeshops voor hun bevoorrading afhankelijk van een crimineel circuit. Steeds meer gemeenten willen wietteelt legaliseren, maar de minister houdt dit tegen. Wij vinden dat Groningen zich duidelijk moet uitspreken voor gelegaliseerde wietteelt.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs duidelijker aan jongeren communiceren. De verstrekking van softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Uitsluitend onder gemeentelijk toezicht en diverse randvoorwaarden met oog op medicinaal gebruik welke nog uitgebreid dienen te worden onderzocht en besproken. Want het lost tegelijkertijd een hoop criminaliteit op maar kan ook veel overlast bezorgen. Wel de moeite waard om te onderzoeken. Niet commercieel!

Piratenpartij: Eens

Het huidige coffeeshopbeleid is hypocriet. Wij stellen voor om het 'cannabis social club model' toe te passen. De Piratenpartij is voor legalisering.

Libertarische Partij: Eens

De beste manier waarop de gemeente zich kan inzetten voor het legaliseren van wietteelt is door de huidige teelt vrij te laten en de politie andere prioriteiten te geven. Zoals de bestrijding van echte misdaad.

PvdA : Eens

De PvdA is voor het inzetten van cameratoezicht bij serieuze veiligheidsproblemen, zoals geweld en overvallen. Cameratoezicht is dus geen doel op zich. Cameratoezicht is een middel om te zorgen voor een veilige stad.

VVD: Oneens

Op dit moment is er voldoende cameratoezicht. Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst nodig is om het verder uit te breiden, als dat helpt om de veiligheid in de stad te vergroten.

GroenLinks: Oneens

In het uitgaansgebied hangen al camera’s. Het gebruik van camera’s buiten dat gebied is niet zinvol, blijkt uit onderzoek. Bovendien willen we de privacy van burgers beschermen.

Stadspartij: Eens

Alleen onder strikte voorwaarden. Waar camera's overbodig blijken, moeten ze weer worden weggehaald. Ook moet mobiel cameratoezicht vaker worden toegepast.

SP: Oneens

De plaatsing van camera's in het uitgaanscentrum heeft de SP gesteund, maar er is op dit moment geen enkele noodzaak om het aantal camera's uit te breiden.

D66: Oneens

Cameratoezicht vormt een inbreuk op de privacy. D66 is daarom terughoudend met de inzet van camera's. Bovendien komt het gewone werk van de politie onder druk als agenten vooral bezig zijn met beelden bekijken. Camera's mogen alleen geplaatst worden als er een duidelijke meerwaarde is en beelden alleen gebruikt worden voor opsporing. Hierbij is wat D66 betreft altijd sprake van tijdelijke plaatsing.

CDA: Eens

Het CDA vindt cameratoezicht een nuttig instrument om criminaliteit en uitgaansgeweld te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan. Al dan niet tijdelijke uitbreiding op overlastlocaties moet mogelijk zijn.

ChristenUnie: Oneens

In het uitgaanscentrum heeft het cameratoezicht tot een verhoogd veiligheidsgevoel geleid en is het aantal geweldsincidenten afgenomen. Met een eventuele uitbreiding van het cameratoezicht moet zeer zorgvuldig omgesprongen worden. De privacy mag hierbij niet uit het oog verloren worden. Daarom steunt de ChristenUnie het cameratoezicht in de binnenstad, mits er zorgvuldig met de beelden wordt omgegaan.

Student en Stad: Oneens

Cameratoezicht kan, samen met bijvoorbeeld meer politie-inzet, worden gebruikt om onveiligheid en criminaliteit op een bepaalde plek in de stad tegen te gaan. Wij vinden echter niet dat er zomaar meer cameratoezicht moet komen, maar alleen wanneer een specifieke situatie hierom vraagt. Maatwerk staat voor ons voorop.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is tegen het constant in de gaten houden van de burger middels bijvoorbeeld cameratoezicht.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Oneens

Wanneer dit zo doorgaat is het eind zoek en is waarvoor de camera's bedoeld zijn straks niet meer de reden. Voor de veiligheid dient een alternatief te worden ingezet gestoeld op duurzaamheid!

Piratenpartij: Oneens

Cameratoezicht is een grote inbreuk op de privacy. Met de steeds toenemende moegelijkheden van stem- en gezichtsherkenning is het mogelijk om een gezicht te koppelen aan verschillende overheidsdatabases. Cameratoezicht, zonder dataopslag, kan alleen waar conventioneel toezicht niet toereikend is.

Libertarische Partij: Oneens

Willen wij een Stad waar iedereen bij voorbaat verdacht is en iedereen voortdurend bespied wordt? Een onheilspellende gedachte!

PvdA : Oneens

Grote winkels in of buiten het centrum zorgen voor werkgelegenheid. Dat kan Groningen goed gebruiken. Het is belangrijk de aansluiting tussen grote winkels buiten het centrum, zoals IKEA, en de binnenstad zo goed mogelijk te regelen, zodat mensen na een bezoekje aan de IKEA ook nog even het centrum ingaan om te winkelen.

VVD: Oneens

De VVD is voor ruimere mogelijkheden voor detailhandel op bedrijventerreinen. Dit wil niet zeggen dat alles maar moet mogen. Winkelformules die geen directe bedreiging zijn voor de binnenstad moeten de vrijheid hebben om uit te kunnen breiden of zich te vestigen. De binnenstad zal altijd een groot concurrentievoordeel houden op andere gebieden, namelijk het prettige verblijfsklimaat.

GroenLinks: Eens

We willen de binnenstad graag bruisend houden en leegloop tegengaan. Winkels die in de binnenstad passen moeten niet naar de rand van de stad.

Stadspartij: Oneens

Buiten het centrum van Groningen kunnen grote winkels zoals bouwmarkten en outletstores prima worden gevestigd.

SP: Eens

De SP vindt dat de gemeente prioriteit moet geven aan het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf. De binnenstad moet als kernwinkelgebied aantrekkelijk blijven. De vestiging van grote winkels buiten het centrum zorgen voor ongewenste leegstand in de binnenstad.

D66: Oneens

D66 vindt dat ook het buiten het centrum kansen liggen voor ondernemers om winkels te beginnen en banen te creëren. Deze winkels moeten wel voldoen aan bestaande welstandseisen. De binnenstad wordt niet aantrekkelijker door winkels elders tegen te houden, wel door de binnenstad zelf te verrijken.

CDA: Eens

De winkels in de binnenstad staan erg onder druk. Is er is veel leegstand. Om een bruisende binnenstad te houden is het van belang om de binnenstad niet leeg te laten zuigen door grote winkels buiten het centrum.

ChristenUnie: Geen van beide

Groningen is als centrumgemeente een magneet voor het winkelend publiek. Het is belangrijk dat er een divers aanbod is aan winkels en speciaalzaken. De grote ketens zijn belangrijke trekkers en de kleine speciaalzaken zijn de smaakmakers. Die diversiteit in winkels koesteren we en willen we ook behouden. Grote winkelketens als Ikea passen echter niet in de binnenstad en passen daarom prima op de huidige plek.

Student en Stad: Oneens

Grote winkels buiten het centrum van Groningen zijn van harte welkom zolang zij niet concurreren met de winkels in de binnenstad. Wanneer grote winkels niet concurreren met de binnenstad maar juist een aanvulling zijn op een bezoek aan de binnenstad, zijn zij van harte welkom.

Partij voor de Dieren: Oneens

Dit zou de vrije keuze moeten zijn van de ondernemer, uiteraard binnen de gestelde grenzen van bestemmingsplannen.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Geen van beiden. Er dient een balans te zijn tussen diversiteit en grootschaligheid en kleinschaligheid naast gemak, milieubewust etc... Centraliseren en decentraliseren kan afgestemd worden op de wensen van aanbod waar welke producten en wanneer?

Piratenpartij: Oneens

Grote winkels, zoals op de meubelboulevards, zijn te groot voor het centrum. Gezien de bezoekersaantallen is er wel behoefte aan deze winkels. Als metropool van het noorden heeft Groningen de plicht om in deze behoefte te voorzien. Daarnaast is het belangrijk een aantrekkelijke binnenstad te bieden.

Libertarische Partij: Oneens

Groningen heeft helaas geen prettig ondernemersklimaat. Dat komt omdat de gemeente zich met alles bemoeit. Laten wij eerlijke ondernemers niet in de weg staan.

PvdA : Eens

De PvdA is niet principieel tegen het verhogen van OZB. In tijden van grote gemeentelijke bezuinigingen kan het verhogen van de OZB een middel zijn om extra inkomsten te krijgen die kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld onderwijs, het bestrijden van armoede onder kinderen of voor het onderhoud van wegen, parken of plantsoenen.

VVD: Oneens

De OZB hoeft niet te worden verhoogd, maar moet worden verlaagd. Jaarlijks int de stad ongeveer 60 miljoen euro OZB. Dat is te veel. Hogere belastingen leiden tot minder banen, dus meer uitkeringen met als gevolg de roep om hogere belastingen. Die vicieuze cirkel moet worden doorbroken.

GroenLinks: Eens

Liever zouden wij de OZB niet verhogen in crisistijd, maar als het nodig is om belangrijke voorzieningen op peil te houden is het goed dat iedereen naar vermogen bijdraagt.

Stadspartij: Oneens

De OZB is nú al veel te hoog en zou juist omlaag moeten. Minder prestige is het devies! Verhoging van de OZB wordt té vaak ingezet om gaten in de begroting te dichten die het gevolg zijn van de ondoordachte en tomeloze ambities van het Groningse gemeentebestuur.

SP: Eens

Juist in tijden van crisis zijn lastenverzwaringen niet populair. De forse bezuinigingen van het kabinet op bijvoorbeeld de thuis- en jeugdzorg en participatie, kunnen een OZB-verhoging noodzakelijk maken. Een OZB-verhoging met het doel als goede voorzieningen in Groningen in stand te houden is voor de SP acceptabel.

D66: Oneens

D66 wil dat de gemeente eerst naar de eigen uitgaven kijkt om de begroting op orde te krijgen. En die ruimte is er. D66 kiest voor lagere lasten, zodat mensen en ondernemers weer meer te besteden krijgen. Dat creëert banen en economische groei.

CDA: Oneens

De kwaliteit van de stad kan ook op peil gehouden worden zonder de OZB te verhogen. Snijden in het aantal ambtenaren en andere uitgaven kan ook het gewenste geld opleveren.

ChristenUnie: Oneens

Meer dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via afdracht aan de rijksoverheid, hetzij via OZB. Zolang dit systeem blijft bestaan, moet de gemeente daar zorgvuldig gebruik van maken. De ChristenUnie wil de inwoners niet belasten met onverwachte stijgingen. Daarom: geen verhogingen boven de inflatie.

Student en Stad: Oneens

De gemeentelijke belastingen in Groningen behoren tot de hoogste van Nederland. De kwaliteit in de stad kan heel goed op peil blijven, zonder dat de OZB wordt verhoogd.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil een bonus/malus optie, waarbij er korting op de OZB geldt wanneer men investeert in het energiezuinig maken van de woning, of wanneer het een reeds energiezuinige woning betreft.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Oneens

De kwaliteit van de stad mag niet over de ruggen gaan van huizenbezitters waarbij de huizenprijzen al veel te hoog zijn ingeschat! Hiervoor moet de gemeente andere inkomstenbronnen gebruiken.

Piratenpartij: Eens

Inkomsten van de OZB worden gebruikt voor o.a. ondernemersfondsen. Deze dragen bij aan goed ondernemerschap en een aantrekkelijke stad. De gemeente moet transparant zijn in de besteding van deze inkomsten.

Libertarische Partij: Oneens

Groningers betalen zich nu blauw aan belastingen. De OZB moet juist omlaag, zodat Groningers zelf meer overhouden. Want een hogere OZB verbetert de kwaliteit van de Stad niet. Dat doen we zelf.

PvdA : Oneens

De PvdA vindt dat ook schoonmaakwerk of kantinewerkzaamheden volwaardig bij de gemeentelijke organisatie horen en niet als reflex uitbesteed moeten worden. Daarom willen we in de gemeente het goede voorbeeld geven: niet meer uitbesteden, maar deze werknemers weer in dienst nemen.

VVD: Geen van beide

De gemeente moet ervoor zorgen dat er zo goed mogelijk met belastinggeld wordt omgegaan. Soms betekent dat uitbesteden, soms niet. Het staat overigens buiten kijf dat ook particuliere bedrijven die opdrachten krijgen van de gemeente fatsoenlijk met hun personeel om moeten gaan.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil niet gaan voor goedkoop als dat ten koste gaat van het personeel. Bij uitbesteden bestaat het risico dat het alleen nog maar gaat over geld. Kwaliteit en zorg voor het personeel dienen een even zo grote rol te spelen.

Stadspartij: Oneens

Wanneer het gaat om 'uitvoerend personeel' zoals schoonmakers van gemeentelijke gebouwen of medewerkers van de milieudienst, moeten zij in dienst zijn van de gemeente onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

SP: Oneens

De SP vindt dat de gemeente als organisatie ook laaggeschoold werk moet aanbieden. Bovendien zorgt uitbesteding vaak voor hoge kosten en concurrentie op de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Groningen moet het goede voorbeeld van het Rijk volgen en dus meer laaggeschoold werk weer in eigen hand nemen.

D66: Oneens

D66 wil dat gemeente per geval bekijkt of de markt of de overheid een taak het beste kan uitvoeren. De gemeente moet alleen zaken doen met marktpartijen die eerlijke arbeidsvoorwaarden hanteren. Zo voorkomen we het aannemen van honderden nieuwe ambtenaren en het faillissement van private bedrijven.

CDA: Eens

Particuliere bedrijven kunnen vaak goedkoper werk leveren dan de gemeente. Als gemeente alles zelf willen doen, maakt het onnodig duur. De gemeente kan randvoorwaarden stellen aan particuliere bedrijven, zodat het voor de werknemers goed werken is.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie vindt dat de mate van scholing niet bepalend moet zijn voor het al dan niet uitbesteden van werk aan particuliere bedrijven.

Student en Stad: Eens

Per taak waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, moet worden gekeken welke partij deze het beste kan uitvoeren. Vaak is dit de gemeente zelf, maar als een particulier bedrijf het even goed kan, maar wel goedkoper, moet dat mogelijk zijn.

Partij voor de Dieren: Oneens

De gemeente moet werk maken van betaalde banen, ook voor laaggeschoold personeel, en dat niet alleen aan de marktsector overlaten.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Geen van beide omdat de inzet van ZZP'ers hierin kleinschalige werkgelegenheid biedt in de regio!

Piratenpartij: Oneens

De gemeente zal deze mensen juist aan moeten nemen. Dit zijn permanente functies.

Libertarische Partij: Eens

Groningse ondernemers kunnen veel taken beter en goedkoper uitvoeren dan de gemeentelijke bureaucratie. Het schept daarbij een beter ondernemersklimaat en zal de Groninger in veel gevallen meer keuzevrijheid bieden.

PvdA : Eens

Om de begroting sluitend te maken wil de PvdA een balans tussen bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, de inzet van het spaargeld van de gemeente, het verzwaren van de lasten en het bezuinigen op voorzieningen in de stad.

VVD: Geen van beide

De gemeente heeft geen bijna geen spaargeld, maar wel heel veel schulden. Daarmee kun je de begroting nooit sluitend krijgen.

GroenLinks: Oneens

Het in de vette jaren bijeen gespaarde geld is juist bedoeld om de magere jaren door te komen. Zo voorkomen we dat we de stad kapot bezuinigen.

Stadspartij: Eens

Het spaargeld is er juist voor bedoeld om (economische) klappen op te vangen. Dát geld uitgeven leidt in de toekomst té vaak tot extra bezuinigingen.

SP: Oneens

De opgebouwde reserves van de gemeente zijn er om schommelingen op te kunnen vangen. Daar waar nodig kunnen de reserves prima worden ingezet.

D66: Eens

Het spaargeld van de gemeente is bedoeld om ingeschatte risico's af te dekken. Als de gemeente dit geld nu uitgeeft, maar de risico's zich wel voordoen, ontstaan er grote tekorten. D66 wil toekomstige generaties niet met dat tekort opzadelen. De gemeente moet wat D66 betreft eerst naar de eigen uitgaven kijken om de begroting op orde te krijgen.

CDA: Eens

De gemeente moet altijd een reserve hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. De reserve aanspreken om structurele problemen op te lossen is jezelf rijk rekenen en schuift de problemen door naar de toekomst.

ChristenUnie: Geen van beide

De gemeente dient over een spaarpot te bezitten die voldoende gevuld is en ten tijde van financiële crisis aangesproken kan worden. De vraag is waar we de balans gaan vinden tussen geld in de spaarpot (het weerstandsvermogen) en geld om uit te geven. Voldoende reserves zijn van belang, maar ook bedoeld om in tijden van crisis aan te spreken.

Student en Stad: Eens

De gemeente zet geld opzij om de risico's die ze loopt af te dekken. Als de gemeente haar spaargeld gaat gebruiken om de begroting sluitend te maken, betekent dit dat een financiële tegenvaller kan leiden tot grote problemen. Dat is niet verantwoord.

Partij voor de Dieren: Oneens

In de regel vindt de Partij voor de Dieren dat de overheid moet uitgaan van een sluitende begroting. Echter wanneer de belangrijke voorzieningen en kwaliteit van de leefomgeving in de stad op het spel staan, dient het spaargeld aangesproken te worden. Daarbij is de leefbaarheid van de stad op lange termijn belangrijker dan een financieel tekort op de korte termijn.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Klopt. Spaargeld mag nooit gebruikt worden om de begroting sluitend te maken. Ik zou dit dan willen gebruiken voor het opbouwen van een Groninger participatiegemeenschap waardoor deze gelden sociaal en maatschappelijk kunnen worden ingezet en geldmiddelen in de regio blijven rouleren!

Piratenpartij: Oneens

Spaargeld kan goed gebruikt worden om begrotingstekorten (!) op te vangen. Bezuinigen heeft een averechts effect in tijden van crisis. Wanneer het economisch beter gaat, kan het spaartegoed aangevuld worden.

Libertarische Partij: Oneens

Geld lenen kost geld. Waar is spaargeld voor, anders dan om uit de rode cijfers te komen?

PvdA : Oneens

De PvdA vindt een focus op stedenbanden met een economische dimensie van belang, maar vanuit het oogpunt van internationale solidariteit is de PvdA ook voor stedenbanden die meer gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking.

VVD: Eens

Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van de gemeente. De VVD wil stoppen met deze geldverspilling die zowel voor de ontvanger als voor de stad weinig tot niets oplevert. Het lokale bedrijfsleven kan profiteren van buitenlandse contacten van de gemeente. Dat is goed voor de economie en schept banen.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil niet alleen contacten in het buitenland aangaan uit economisch eigenbelang. Ook andere banden dragen bij aan bewustwording en kennis in Groningen en aan het welzijn van mensen elders in de wereld.

Stadspartij: Oneens

De gemeente Groningen moet kritisch naar de doelstellingen van élke vorm van stedenband kijken. Een stedenband moet iets opleveren voor beide steden en geen basis vormen voor snoepreisjes.

SP: Oneens

De SP pleit ervoor om de stedenbanden te saneren. Alleen stedenbanden die nuttig zijn vanuit het oogpunt van ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewustwording blijven wat de SP betreft over.

D66: Eens

D66 vindt ontwikkelingssamenwerking geen taak van de gemeente. Wel moet bij stedenbanden altijd ruimte zijn voor een dialoog over mensenrechten, homo-emancipatie en democratie. D66 wil dat Nederland het ontwikkelingsbudget handhaaft op 0,7%.

CDA: Eens

Ontwikkelingswerk is iets waar we volledig achterstaan. Naast particulier en bijvoorbeeld kerkelijk initiatief zien wij een taak voor de overheid, maar dan op Rijksniveau. Verder laten we het aan de Stadjers zelf wat zij willen bijdragen.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie vindt het behoud van stedenbanden van belang. Niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit de gedachte van ontwikkelingssamenwerking. Wij zien het als onze taak om niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook daarbuiten hulp te kunnen bieden. De stedenbanden bieden daarvoor een geschikt platform. Ook kan er op deze manier via kennisuitwisseling van elkaar geleerd worden.

Student en Stad: Oneens

Het uitgangspunt bij stedenbanden moet het opbouwen van een wederkerige relatie zijn, waarin steden elkaar versterken door samen te werken en kennis uit te wisselen. Helemaal stoppen met ontwikkelingssamenwerking gaat ons echter te ver.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om stedenbanden in te zetten voor het bevorderen van rechten voor mens en dier. Middels stedenbanden is overleg tussen steden laagdrempeliger, waardoor dergelijke onderwerpen makkelijk op de agenda geplaatst kunnen worden. Economisch belang kan ook een argument zijn; echter alleen wanneer dit niet ten koste gaat van mens, dier en milieu.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Oneens

Het is belangrijk onderlinge verbindingen te maken met elkaar! Het hart kent geen afstand en/of tijd en spreekt een universele taal! Mensen begrijpen via deze weg elkaar en dit leidt tot betrokkenheid en stijgen van onderlinge handel en diversiteit bijvoorbeeld. Dit komt de culturen en ondernemers ten goede en zijn duurzame investeringen!

Piratenpartij: Oneens

Samenwerkingsverbanden en ontwikkelingssamenwerking draagt bij aan innovatie. De gemeente moet transparant zijn in de kosten en de belangen.

Libertarische Partij: Eens

Groningen wordt al leeggezogen door Den Haag. Dat is één stedenband die ons al meer dan genoeg kost. Laten we vooral banden onderhouden met steden die ons als gelijkwaardige partner zien. Daar wordt iedereen beter van. Dat is de beste ontwikkelingshulp die er is.

PvdA : Eens

De PvdA wil stimuleren dat mensen die een uitkering krijgen daar iets voor terug doen, zodat zij werkervaring opdoen en maatschappelijk actief blijven. Daarnaast willen we mensen aanmoedigen om zich te laten omscholen als ze geen werk kunnen vinden. Bij de tegenprestatie moet het gaan om zinvol werk dat aansluit op de capaciteiten van mensen.

VVD: Eens

De nieuwe bijstandswet verplicht dit. De zinvolle tegenprestatie helpt de mensen dichter bij de arbeidsmarkt te komen en ervaring op te doen.

GroenLinks: Oneens

De tegenprestatie voegt niets toe aan de huidige praktijk, want een uitkering hebben is al niet vrijblijvend. Bovendien dwingt een tegenprestatie mensen om te werken onder het minimumloon.

Stadspartij: Eens

Dit moet dan wel maatschappelijk zinvol werk betreffen en 'aansluiten' bij de persoon van wie deze tegenprestatie wordt verwacht.

SP: Oneens

In Groningen zijn al heel veel bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn. Geen enkele instelling/organisatie heeft iets aan ongemotiveerde vrijwilligers. Mensen in de bijstand willen graag aan het werk. Daarom moet de gemeente de begeleiding naar werk intensiveren.

D66: Eens

D66 vindt het belangrijk dat mensen met een uitkering mee blijven doen in de samenleving. Daarom wil D66 dat mensen verplicht meewerken aan hun eigen herintreding op de arbeidsmarkt. Dit doen we niet door mensen verplicht vrijwilligerswerk te laten doen, maar wel door ze trajecten aan te bieden die hun helpen om weer aan de slag te komen. Dit mag niet ten koste gaan van bestaande banen.

CDA: Eens

Iedereen in de samenleving kan een bijdrage leveren. Ook mensen met een uitkering.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie wil zoveel mogelijk mensen uit de uitkering halen én houden. Werken is een gezonde en nuttige manier om je geld te verdienen. De gemeente kan vrijwilligerswerk aanbieden als leer- en werkervaring of om mensen maatschappelijk actief te houden. Het mag niet ten koste gaan van reguliere werkplaatsen, maar kan worden gezien als aanvullende taken die het perspectief op een baan alleen maar vergroten.

Student en Stad: Eens

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving op zijn of haar niveau. Hoewel een betaalde baan misschien geen optie is, kan iemand wel vrijwilligerswerk doen bij het buurthuis. Dit zorgt voor sociale contacten maar ook voor een gevoel van waardering. Door aan te sluiten bij de interesses en de talenten van mensen kunnen we tegelijkertijd inzetten op persoonlijke ontwikkeling.

Partij voor de Dieren: Oneens

Mensen zonder baan moeten worden gestimuleerd, maar niet worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Regulier werk (zoals een verkeersregelaar) moet beloond worden met tenminste het wettelijk minimumloon en moet gebeuren met een arbeidsovereenkomst waarin ook de rechten van de werknemer gewaarborgd worden. Dus iedere uitkeringsgerechtigde die werkzaamheden verricht moet hiervoor een arbeidscontract krijgen en werken voor minimaal het minimumloon. Uitkeringen gebruiken als pseudoloon voor werk is zeer onverstandig: het verdringt reguliere banen van de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat er ook mensen zijn die vanwege een fysieke of geestelijke beperking niet kunnen werken. De discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt is gebaseerd op het huidige systeem waarin arbeid duur is. Dit systeem is onlogisch en reeds lange tijd vastgelopen. De Partij voor de Dieren wil dat de belasting op arbeid verlaagd wordt, als onderdeel van vergroening van het belastingstelsel. De PvdD wil milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten, en de inkomstenbelasting verlagen. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen en kan Nederland banen behouden en creëren. Daarnaast kunnen kortere werkweken bijdragen aan een betere verdeling van het beschikbare werk en tegelijkertijd de werkeloosheid en de milieudruk verlagen. Een betaalde baan wordt zo ook beter te combineren met mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Klopt ... Vanuit de gedachte ... leven en werken met plezier ... op basis van vrijwilligheid! Stimuleren, aantrekkelijk maken, zingeving! Dan zal de wil om te werken vanzelf ontstaan!

Piratenpartij: Oneens

Juist de groep werklozen die nog een overbrugbare afstand naar de arbeidsmarkt heeft, moet zich zinvol in kunnen zetten zonder de dwang om een tegenprestatie te leveren. Het betreft ongeveer éénderde van de werkzoekende werklozen.

Libertarische Partij: Oneens

De gemeente moet mensen de ruimte bieden om zelfstandig te worden. Dwangarbeid in dienst van de gemeente is slechts een andere vorm van afhankelijkheid. Mensen die uit vrije wil aan het werk gaan om zichzelf te ontwikkelen zijn ook nog eens veel gemotiveerder.

PvdA : Eens

Niemand leeft in Groningen op straat. De PvdA vindt dat de gemeente voor mensen die tussen wal en schip raken (zoals bijvoorbeeld generaal-pardonners zonder paspoort) een zorgtaak heeft en dat de gemeente zo veel mogelijk moet bijdragen aan het bieden van perspectief en het opleiden en ontwikkelen van deze stadjers.

VVD: Oneens

Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. Zij worden geacht het land te verlaten. Het is niet aan de gemeente om onderdak te bieden aan mensen van wie de landelijke overheid zegt dat zij in staat zijn om terug te keren. Zo worden procedures gefrustreerd. En krijgen mensen valse hoop.

GroenLinks: Eens

Door het rijksbeleid komen mensen op straat te staan. Dit is onacceptabel en GroenLinks ziet steun en onderdak voor deze mensen als een humanitaire plicht.

Stadspartij: Eens

Het moet dan wel gaan om tijdelijke noodopvang.

SP: Eens

De SP vindt dat de gemeente ondersteuning en opvang moet blijven bieden aan vluchtelingen die op straat worden gezet terwijl ze wel rechtmatig in Nederland verblijven of meewerken aan hun terugkeer.

D66: Eens

De gemeente heeft de plicht mensen zonder verblijfsvergunning opvang, voedsel en kleding te bieden. Overleven is voor deze mensen de eerste prioriteit, niet terugkeer. Op straat wordt de kans op meewerken aan de eigen terugkeer bovendien alleen maar kleiner.

CDA: Eens

De mens mag nooit worden vergeten, hoe de regels ook zijn. Onderdak is daarom niet meer dan logisch.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil opvangmogelijkheden behouden voor kwetsbare groepen in de samenleving. Vluchtelingen zijn daar een onderdeel van. We willen er voor hen zijn en ze stimuleren om te integreren in de Nederlandse samenleving. De ChristenUnie staat voor een hartelijke benadering van mensen die in ons land komen. Wij pleiten voor steun aan organisaties die vluchtelingen opvangen.

Student en Stad: Eens

Aan uitgeprocedeerde asielzoekers die tussen wal en schip vallen omdat ze in hun land van herkomst niet meer welkom zijn, moet steun en onderdak geboden worden.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren staat voor mededogen. In dit geval dient de gemeente mensen die nergens terecht kunnen steun en opvang te bieden, om een leven op te kunnen bouwen.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Vanuit verbinding ook ziektekostenverzekering vrij en/of kleinschalige werkgelegenheid scheppen/mogelijk maken voor deze doelgroep zodat hun leven toch zinvol wordt en ze perspectief zien!

Piratenpartij: Eens

Mensen hebben recht op onderdak. Ook Groningen moet tenminste onderdak bieden tot er een fatsoenlijke oplossing is gevonden voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Libertarische Partij: Oneens

Wij geloven in de sociale betrokkenheid van de Groninger. Mensen die uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak of andere steun bieden willen wij dan ook niet lastigvallen. Uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen is een taak voor mensen, en niet voor de gemeente.

PvdA : Eens

De PvdA denkt dat de binnenstad aan kracht wint als er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers. Er zou dan minder ruimte zijn voor de auto.

VVD: Oneens

Het grootste deel van de binnenstad is nu autovrij. Voor winkels is het ook belangrijk om bereikbaar te zijn met de auto. Het voetgangersgebied uitbreiden is onpraktisch, onhaalbaar en onwenselijk.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt dat er in het centrum meer ruimte moet komen voor voetgangers en fietsers.

Stadspartij: Oneens

De binnenstad is belangrijk voor de Groningse economie. Deze moet dus goed bereikbaar blijven. Parkeren in de parkeergarages moet wel beter gestimuleerd worden.

SP: Oneens

In Groningen is een redelijk deel van de binnenstad al autovrij. Er bereiken ons geen signalen dat het noodzakelijk maakt om dit gebied uit te breiden.

D66: Eens

De ruimte in de binnenstad is schaars. D66 wil dat deze ruimte zoveel mogelijk gebruikt kan worden als plek om te winkelen en te recreëren. De bereikbaarheid van de binnenstad moet gegarandeerd blijven door voldoende parkeergelegenheid in garages en slimme distributieroutes naar het centrum.

CDA: Oneens

Verder autovrij maken is niet verstandig. Bereikbaarheid van de binnenstad is van levensbelang voor het winkelbestand, dat door recessie, concurrentie van andere steden en toename van internetshoppen onder druk staat.

ChristenUnie: Oneens

Groningen is een fietsstad en moet dat blijven. Auto´s zijn te gast in de binnenstad en kunnen geen doorgaande routes rijden dwars door het centrum. Bezoekers van de binnenstad die met de auto komen, kunnen in parkeergarages of aan de Diepenring hun auto parkeren. Toch is het van belang dat ondernemers in het centrum ook per auto bereikbaar blijven. De huidige situatie voorziet volgens de ChristenUnie in die balans.

Student en Stad: Oneens

Wij zijn tevreden met de huidige autoluwe binnenstad.

Partij voor de Dieren: Eens

Dit stimuleert het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Dat is beter voor het milieu en de leefbaarheid; zowel ter plaatse als in de omgeving.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Helemaal autovrij binnen de Diepenring en stoepvrij waarbij laden en lossen aan de buitenkant Diepenring gebeurt. En de binnenstad met combinatie van elektrische mini-auto's met kleinschalige containervervoer (afval) en gratis openbaar vervoer waar mensen zo op kunnen stappen.

Piratenpartij: Eens

Inzetten op gebruik van betaalbaar openbaar vervoer en fietsgebruik.

Libertarische Partij: Oneens

Graag zien wij dat de direct betrokkenen (belanghebbenden) zelf deze beslissing mogen maken in plaats van de gemeente.

PvdA : Eens

Topsport en breedtesport gaan hand in hand. Zonder het één kan het ander niet bestaan en vice versa. Vanuit het perspectief van talentontwikkeling is het belangrijk dat talent ook kan doorstromen naar topsport. Evenementen op het gebied van topsport dragen ook bij aan Groningen als evenementenstad waar veel bezoekers op af komen.

VVD: Eens

Topsporters hebben een voorbeeldfunctie. Zij zorgen ervoor dat jongeren zelf ook willen gaan sporten. De VVD wil daarom dat topsport wordt gefaciliteerd, naast breedtesport. Overigens is topsport faciliteren niet hetzelfde als FC Groningen subsidiëren.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks hecht aan breed toegankelijke sportmogelijkheden en wil dat de gemeente zorgt voor goede accommodaties, zoals sporthallen, speelvelden en zwembaden. Ook moet sporttalent zich kunnen ontwikkelen. Topsportevenementen verdienen echter alleen een gemeentelijke bijdrage als zij de breedtesport stimuleren.

Stadspartij: Geen van beide

Topsport en breedtesport zijn met elkaar verbonden. Waar nodig kiest de Stadspartij eerder voor investeringen in breedtesport, omdat daar veel meer Stadjers van kunnen profiteren.

SP: Oneens

Een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De gemeente moet investeren in goede sportaccommodaties, waar ook topsporters terechtkunnen.

D66: Oneens

D66 wil dat de gemeente sport in de breedte stimuleert. Dat betekent het bevorderen van topsport in combinatie met breedtesport en andere vormen van beweging. We moeten voorkomen dat topsport andere vormen van sporten verdringt. D66 kijkt daarom verder dan de reguliere sporten en bevordert ondernemerschap in de sport. Met name bij topsport zijn immers voldoende commerciële mogelijkheden.

CDA: Oneens

De breedtesport is de basis van de topsport. Het is beter om in de basis te investeren dan in de top, dus voldoende sporthallen in de wijken.

ChristenUnie: Oneens

De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport. Topsport ondersteunen wij vanuit de gemeente niet financieel. Dat wil niet zeggen dat wij topsport niet waarderen. Breedtesport heeft topsport nodig en andersom. Topsport is niet het doel op zich, iedereen de kans geven te bewegen en gezond te zijn is dat wel. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen dichtbij huis deze kans tot bewegen krijgen.

Student en Stad: Eens

Breedtesport en topsport versterken elkaar. Toen het dameswaterpoloteam in Beijing goud won, werd de waterpolobond overstroomd met nieuwe aanmeldingen. Bewegen is gezond. Om sporten te promoten kiezen wij ervoor om niet alleen te investeren in breedtesport, maar ook in topsport. Zo kunnen we Groningse talenten de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen, wat weer uitstraalt op jonge kinderen.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren stelt breedtesport vóór topsport. Sport dient voor iedereen te zijn, laagdrempelig en goed toegankelijk. Sporten is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, het zorgt ook voor sociale contacten en plezier. Topsport kan een stad op de kaart zetten en eventueel mensen stimuleren zelf te gaan sporten, maar dit is ondergeschikt aan het belang van breedtesport.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Geen van beide ... Topsport zoals voetbal dient zichzelf te bekostigen gezien de enorme bedragen die gemoeid zijn bij de inzet van spelers. Voor individuele sporten en beroepssporten waarin geen grote bedragen gemoeid zijn dus niet proportioneel groot ten opzichte van andere sporten kan daar wel geïnvesteerd worden. Diversiteit creëren. Bekendheid Groningen!

Piratenpartij: Oneens

Topsport heeft meestal sponsors. Juist investeren in voorzieningen voor iedereen is een taak van de overheid.

Libertarische Partij: Oneens

Wij vinden het financieren van topsport een taak van sportliefhebbers, en niet van de gemeente.

PvdA : Eens

Bij toekomstige bezuinigingen zal de PvdA een afweging maken tussen het bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, de inzet van het spaargeld van de gemeente, het verzwaren van de lasten en het bezuinigen op voorzieningen in de stad. De kracht van Groningen is juist dat Groningen een onderwijs-, cultuur- en sportstad is.

VVD: Oneens

De culturele sector is van groot belang voor het vestigingsklimaat in de stad. Maar er zijn veel meer factoren die ervoor zorgen dat Groningen een aantrekkelijke stad is. Het is niet gepast bij voorbaat een uitzonderingspositie aan te wijzen.

GroenLinks: Eens

Een bloeiende culturele en creatieve sector maakt Groningen aantrekkelijk om in te wonen, te studeren en te ondernemen en zorgt voor extra inkomsten door cultuurtoerisme. Door nog meer te bezuinigen op de cultuursector schiet Groningen zich in eigen voet.

Stadspartij: Eens

Nog meer bezuinigingen gaan ten koste van ons brede cultuuraanbod, wat niet bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente om cultuurstad van Nederland te worden.

SP: Oneens

De SP vindt een rijk cultureel leven belangrijk. Maar als het kabinet blijft korten op het gemeentefonds dan kunnen wij, gezien onze speerpunten zoals een goed sociaal beleid, niet garanderen dat de cultuursector volledig wordt ontzien.

D66: Eens

Groningen is dé cultuurstad van het Noorden. Cultuur maakt nieuwsgierig, is een reden om Gronigen te bezoeken en om hier te wonen en te werken. D66 vindt dat kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan de stedelijke economie, een aantrekkelijk leefklimaat en ze geven de stad smoel. De culturele sector heeft het door de landelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren zwaar. Daarom vindt D66 dat de culturele sector bij nieuwe bezuinigingen moet worden ontzien.

CDA: Oneens

Cultuur is van groot belang voor de stad, net als sport, zorg en welzijn, en een nette openbare ruimte. Bij een eventuele bezuinigingsronde blijft geen enkele sector bij voorbaat buiten schot, al zullen we ons opnieuw blijven inzetten voor de amateurkunst.

ChristenUnie: Oneens

Kunst en cultuur halen de creativiteit in mensen naar boven. Groningen moet een cultuurstad blijven waar mensen hun kunsttalenten kunnen ontplooien en waar een zo breed mogelijk publiek kan genieten van deze kunst. Maar om bij voorbaat cultuur uit te sluiten van bezuinigingen gaat de ChristenUnie te ver.

Student en Stad: Eens

Cultuur draagt bij aan een bruisende stad. Op cultuur is in de afgelopen jaren al veel bezuinigd. Verdere bezuinigingen zouden tot een kaalslag kunnen leiden in het Groningse cultuuraanbod.

Partij voor de Dieren: Eens

Cultuur is belangrijk voor de stad en haar stadjers; voor ontwikkeling, inspiratie, creativiteit, sociale contacten, ontspanning en plezier.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Opvangen door vanuit de Groninger participatiegemeenschap een budget te geven, door te sparen en/of door inning via maatschappelijke belasting waardoor vele andere belastingen weg kunnen (eenvoud) en er meer geparticipeerd kan worden door de Groningers in de beweging. Vanuit evenwichtig maatschappelijk cultureel belang en participatie betrokkenheid opbouwen!

Piratenpartij: Eens

Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Iedereen heeft recht op toegang, gebruik en verrijking tot cultuur en kennis.

Libertarische Partij: Oneens

Cultuur behoort toe aan de mensen. De gemeentebemoeienis op cultuurgebied verhindert meer initiatief dan dat het oplevert. Cultuur kan alleen maar opbloeien als de gemeente ophoudt initiatiefnemers te verstikken met regelgeving.

PvdA : Eens

Meerstad moet een woonwijk worden in de Groningse traditie: met een goede mix van koopwoningen en huurwoningen in verschillende prijsklasses. En dus moet er ook voldoende ruimte zijn voor sociale woningbouw.

VVD: Oneens

Meerstad heeft veel grotere problemen dan het realiseren van een bepaald type woningen. We moeten veel meer vraaggericht gaan bouwen. Alleen zo zorgen we ervoor dat er daadwerkelijk een stevige woonwijk staat over een jaar of 10. Kortom: de vraag is leidend, niet allerlei bedachte doelstellingen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is voorstander van wijken met een gemengde bevolkingsopbouw.

Stadspartij: Eens

Sociale woningbouw moet zo veel mogelijk worden verspreid over de gehele stad.

SP: Eens

De SP heeft de plannen voor Meerstad altijd te groot en risicovol gevonden. Het enorme financiële verlies dat de gemeente nu lijdt, is niet meer te voorkomen. Om te zorgen dat de kosten niet verder oplopen moeten de woningbouwcorporaties en de gemeente er nu aan de slag met het bouwen van sociale huurwoningen. Als het aan ons ligt wordt dit minimaal 30 procent.

D66: Oneens

D66 vindt het belangrijk dat Meerstad een levendige en mooie wijk wordt. Het is wat D66 betreft aan de woningbouwcorporaties om te bepalen hoe sociale woningbouw daar een rol bij kan spelen.

CDA: Oneens

Meerstad wordt alleen een succes als er naar behoefte gebouwd wordt. Het stellen van hogere eisen in Meerstad lijkt ons niet verstandig. Uiteraard zijn we niet tegen een mix van verschillende type woningen.

ChristenUnie: Eens

Meerstad moet in de toekomst een complete wijk zijn: goed en veilig bereikbaar per fiets en openbaar vervoer, voorzien van winkels en scholen en met een brede mix van woningsoorten. De ChristenUnie wil geen elitaire wijk op grote afstand van de stad, maar een echte stadswijk, inclusief sociale woningbouw.

Student en Stad: Oneens

Sociale woningbouw in Meerstad moet mogelijk zijn, maar wij vinden het niet noodzakelijk om daar een percentage aan te koppelen. Meerstad is een doorlopende ontwikkeling waarin wij graag gebruikmaken van alle kansen die de markt biedt.

Partij voor de Dieren: Eens

Ook in Meerstad dient er een gevarieerd woonaanbod gerealiseerd te worden, zodat er voor een ieder een mogelijkheid is om in Meerstad te vestigen. Daarbij dient ingespeeld te worden op vragen vanuit de markt.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Geen van beide op dit moment ... eerst onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid in dat gebied! Daarnaast is er een onderzoeksrapport dat ruimte laat voor aardwoningen en permacultuur! De moeite waard te onderzoeken!

Piratenpartij: Geen van beide

Wij zijn onvoldoende op de hoogte van de ontwikkeling van Meerstad, daarom hebben wij geen mening.

Libertarische Partij: Oneens

Na jaren van verspilling is Meerstad nog steeds een kale vlakte. Dit bewijst het onvermogen van de gemeente om zich op zinnige wijze bezig te houden met woningbouw.

PvdA : Eens

De medewerkers van Iederz (de sociale werkplaats) met een SW-indicatie blijven in dienst van Iederz en behouden hun cao-rechten. Een deel van de medewerkers is al gedetacheerd bij bedrijven, anderen blijven werkzaam op de sociale werkplaats zelf.

VVD: Oneens

Gesubsidieerd werk moet altijd gericht zijn op het toeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Onder linkse colleges is helaas het beeld ontstaan dat deze beschutte werkplekken "voor altijd" waren. Zo zijn zij nooit bedoeld. Werkplekken op de sociale werkvoorziening (Iederz) zijn voor mensen die echt niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt.

GroenLinks: Eens

Het gaat om rijksbeleid, maar onze inzet is dat er voldoende beschermde werkplaatsen blijven.

Stadspartij: Eens

De Stadspartij beschouwt het als haar zorgplicht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden.

SP: Eens

De gemeente moet stimuleren dat mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats die dat kunnen, bij een reguliere werkgever aan het werk gaan. Maar als dat niet lukt, dan moet er altijd de garantie blijven bestaan op werk bij de sociale werkplaats zelf.

D66: Oneens

D66 wil sociale werkplaatsen in stand houden voor die mensen die nergens anders aan de slag kunnen. Zo zorgen we ervoor dat er niemand tussen wal en schip valt. D66 is er van overtuigd dat van de huidige doelgroep een deel aan een reguliere baan geholpen kan worden, waardoor het aantal gesubsidieerde banen verminderd kan worden.

CDA: Oneens

Mensen in een gesubsidieerde baan doen nuttig werk. Door banen te subsidiëren ontstaat een scheve situatie. Beter zou zijn om van gesubsidieerde banen reguliere banen te maken.

ChristenUnie: Geen van beide

De ChristenUnie wil gesubsidieerde banen zoveel mogelijk behouden, maar de huidige wetgeving maakt dat er minder subsidie beschikbaar is. Hierdoor kunnen geen harde afspraken gedaan worden over gesubsidieerde banen.

Student en Stad: Oneens

Het is financieel onmogelijk om alle gesubsidieerde banen te behouden. In plaats daarvan moet worden ingezet op het creëren van duurzame banen waar werknemers voor een langere tijd terecht kunnen en begeleid worden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Partij voor de Dieren: Eens

Sociale werkplaatsen zijn erg belangrijk voor mensen die niet in het reguliere werk terecht kunnen. Dit geeft hen een doel en biedt sociale contacten. Ook kunnen zij op deze manier een nuttige functie vervullen voor de stad.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Ja, heel erg belangrijk! Zingeving van leven, maar wel op basis van vrijwilligheid! Leven en werken met plezier!

Piratenpartij: Eens

Dit is beter dan dat er nog meer werklozen komen. Insteek moet blijven om zoveel mogelijk mensen aan een fatsoenlijk betaalde baan te helpen, waarbij ook wordt gewerkt aan duurzame arbeidsrelaties.

Libertarische Partij: Eens

Het liefst bieden wij iedereen de kans om geheel zelfstandig te leven. Sociale werkplaatsen bieden echter een menswaardiger invulling voor vele levens dan een volstrekt afhankelijk bestaan. Daarom worden sociale werkplaatsen wat ons betreft ontzien bij eventuele bezuinigingen. Wij bezuinigen op de bureaucratie, niet op de de burger!

PvdA : Oneens

De PvdA vindt welstand en sturing op ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Er moet een balans zijn tussen behoud van het oude en ruimte voor het nieuwe. De PvdA wil dat de regels rond de welstand voor iedereen duidelijk zijn en voert graag de discussie over de samenstelling van de welstandscommissie. Hier zouden naast professionals ook buurtbewoners zitting in kunnen hebben.

VVD: Eens

De welstandscommissie is een hindermacht in de ontwikkeling van de stad. De procedures zijn stroperig en lang. De VVD wil dat er op hoofdlijnen wordt bepaald wat wel en wat niet mag en dat stadjers en ondernemers vervolgens zelf de ruimte krijgen hier invulling aan te geven.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil meer ruimte voor mensen om eigen keuzes te maken, maar we willen verrommeling voorkomen.

Stadspartij: Oneens

De welstandscommissie zou een meer onafhankelijke invulling moeten krijgen, waarbij gewone Stadjers onderdeel van de commissie moeten kunnen uitmaken.

SP: Oneens

De welstandscommissie kijkt bij de beoordeling van ingediende bouwplannen naar de kwaliteit van het bouwwerk zelf en de inpassing in zijn omgeving. Door het onafhankelijk welstandsadvies af te schaffen wordt de discussie over hoe mooi of hoe lelijk een bouwwerk is, naar de gemeenteraad en de ambtenaren.

D66: Oneens

D66 vindt dat de welstandsregels in het grootste deel van de stad kunnen worden afgeschaft. Voor de bescherming van het historisch erfgoed in de binnenstad ziet D66 wel een rol voor de welstandscommissie.

CDA: Eens

De beoordeling van de welstandseisen slaat soms door, waardoor voor de stad of particulieren belangrijke projecten niet door kunnen gaan. Een beperktere toets kan prima door de eigen organisatie worden uitgevoerd. Zorg voor monumenten staat buiten kijf.

ChristenUnie: Geen van beide

Zelfbouw moet volgens de ChristenUnie meer ruimte krijgen zodat toekomstige bewoners meer te zeggen hebben over hun eigen huis. Het toestaan van meer welstandsvrij bouwen stimuleert de woningmarkt. Daarbij is het wel zaak om een aantal spelregels af te spreken. Of deze spelregels door de welstandscommissie moeten worden gecontroleerd, is de vraag.

Student en Stad: Geen van beide

De gemeente moet een meer soepele opstelling aannemen als het gaat om het bepalen van wat wel of niet mooi is. Dit kan terwijl we de welstandscommissie behouden, maar ook op andere manieren.

Partij voor de Dieren: Oneens

De welstandscommissie kan voor een mooi stadsbeeld zorgen, die verrommeling en grote architectonische missers tegen gaat. De welstandscommissie dient zich echter op de hoofdlijnen te concentreren. De huidige werkwijze van welstandcommissie verdient verbetering en moet tegen het licht gehouden worden.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

De welstandscommissie heeft een adviserend karakter! De adviezen zijn niet bindend voor de gemeente, maar die houdt zich hier over het algemeen wel aan! Misschien plaatselijk vastleggen i.v.m. omgeving waar deze instantie nu wel of niet geraadpleegd wordt!

Piratenpartij: Eens

De welstandscommissie werkt bureaucrate in de hand. Ook is het beslissingsmodel van de commissie te ondoorzichtig.

Libertarische Partij: Eens

Een welstandcommissie. Dat is toch het orgaan dat jouw dakkapel afkeurt omdat die niet precies de juiste tint groen is, maar wel toestaat dat de gemeente het Forum midden in onze Stad neerplempt? Wij menen dat Groningen beter af is zonder dergelijke "hulp".

PvdA : Eens

Groningen groeit. Vooral omdat er nog steeds veel jongeren naar Groningen komen, om te studeren. De PvdA wil dat er kwalitatief goede huisvesting is voor jongeren. Die ontstaat meestal niet als er gezinswoningen worden omgebouwd tot kamerverhuurpanden. De PvdA zoekt de oplossing dan ook vooral in nieuwbouw voor jongeren. Daarbij hecht de PvdA eraan dat er gemengde wijken blijven en er geen studentenbuurten ontstaan.

VVD: Eens

Dit is een ongewenste ontwikkeling die voortkomt uit het gebrek aan studentenkamers. De gemeente moet zorgen voor voldoende huisvesting voor jongeren en studenten. Dan houdt het ombouwen van woonhuizen tot studentenpanden vanzelf op.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil dat er voor jongeren veel meer nieuwe appartementencomplexen worden gebouwd om de druk van kamerverhuur in woonstraten te verminderen.

Stadspartij: Eens

Veel te veel eengezinswoningen zijn omgebouwd tot kamerverhuurpanden, waardoor er nu minder woningen voor gezinnen beschikbaar zijn. Ook is de ideale balans in straten en wijken tussen studenten en niet-studenten verstoord geraakt. Grootschalige studentenhuisvesting op bijvoorbeeld het voormalige Suikerunieterrein heeft de voorkeur.

SP: Eens

Woonhuizen zijn niet geschikt als kamerverhuurpanden en kunnen daardoor voor veel overlast in buurten en wijken zorgen. Om overlast te beperken, moeten er in woonwijken geen huizen meer worden omgebouwd tot kamerverhuurpanden, maar moeten er volop nieuwe kwalitatief goede jongerenwoningen gebouwd worden.

D66: Oneens

Groningen is een echte studentenstad. D66 vindt het van belang voor de stad en haar economie dat studenten voldoende en goede huisvesting kunnen vinden. Op dit moment zijn er te weinig kamers. Het omvormen van woonhuizen voorziet nu in een behoefte. Het stopzetten zal zorgen voor kamernood.

CDA: Eens

Woonhuizen in wijken zijn gebouwd voor gezinnen en zijn vaak niet geschikt voor kamerbewoning. Dit heeft niks met ‘asociale studenten’ te maken, maar met de gehorigheid en de andere leefritmes. Oplossing is de bouw van studentenhuisvesting.

ChristenUnie: Eens

Met het omvormen van woonhuizen tot panden voor kamerverhuur komt de woonbalans in de wijken steeds meer onder druk te staan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de woonfunctie in de wijken behouden blijft. Clustering van studentenwoningen heeft onze voorkeur boven studentenhuisvesting in de woonwijken.

Student en Stad: Oneens

De komende jaren komen er vele nieuwe studenten naar de stad om hier te wonen en te studeren. Om hen een dak boven het hoofd te bieden moeten er flink wat kamers bij worden gebouwd maar de ontwikkelingen staan stil. De gemeente moet daarom particuliere initiatieven, bijvoorbeeld een ouder die een huis wil kopen voor zijn kinderen, niet verbieden maar juist de ruimte geven.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is van mening dat er per geval gekeken moet worden naar de ruimte die er is voor studentenwoningen. Daarbij dient overlast voorkomen te worden en staat de leefbaarheid van de straat voorop. Het stoppen van omvorming van huizen tot panden ten behoeve van kamerverhuur zal niet altijd de oplossing zijn. Mogelijk zijn er straten waarin dit nog zonder overlast kan, maar er zijn ook straten die al te veel belast zijn en waar dus niet meer studentenkamers in woonhuizen gerealiseerd zouden moeten worden.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Mee eens. Er is veel leegstand in kantoorpanden en andere gebouwen. Veel overlast bij kamerverhuur in woonhuizen. Staan ook woonflats leeg of die worden afgebroken hiervoor inzetten! Huizenmelkers zullen afnemen. Dit resulteert in veiliger en betaalbaar wonen!

Piratenpartij: Oneens

Pandeigenaren hebben het recht zelf te beslissen wat er met de panden gebeurt, zolang aan de veiligheidseisen van wonen wordt voldaan. Overlast -van studenten en andere inwoners van de stad- dient aangepakt te worden. Het verbieden van woningaanpassing leidt niet tot dit doel.

Libertarische Partij: Oneens

Wij staan pal voor eigendomsrechten. De gemeente moet niet achter de voordeur meebeslissen wat mensen met hun huis doen. Overlast door huurders hoort stevig aangepakt te worden, en bij herhaaldelijke problemen mag de verhuurder aansprakelijk gesteld worden.

PvdA : Eens

De PvdA wil een goede mix tussen rustig wonen in de stad en goede evenementen. Dance-evenementen worden pas een succes bij een bepaald geluidsniveau. Als dat niet meer mag, komen de evenementen niet naar Groningen. De PvdA gelooft meer in een aanpak waarbij de bastonen worden beperkt en waarbij goed gekeken wordt naar de locaties en de spreiding over de stad.

VVD: Eens

Groningen is een stad van bijna 200.000 inwoners. Een feestje -met bijbehorende overlast- hoort erbij. De VVD wil wel dat de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt. Maar het geluidsniveau omlaag brengen is niet de juiste oplossing.

GroenLinks: Oneens

Dancefeesten dragen bij aan de levendigheid van de stad. GroenLinks ziet de oplossing van overlast vooral in de aanwijzing van meer buitenlocaties en een aangepaste opstelling van de geluidsboxen. Zo gaat het plezier van de een niet ten koste van de ander.

Stadspartij: Oneens

Een betere spreiding in de agenda en de locatie van dancefeesten, eventueel in combinatie met een verlaging van het geluidsniveau, lost de problemen op.

SP: Oneens

Er wordt door bewoners te veel overlast van evenementen ervaren. Daarom moeten er strengere afspraken gemaakt worden over de geluidsnormen, tijdsduur en het aantal (grote) evenementen. Hierbij moeten de omwonenden en organisatoren van evenementen meer en beter betrokken worden.

D66: Eens

D66 staat voor een bruisend Groningen, waar ook ruimte is voor grotere evenementen. D66 wil niet tornen aan de decibelnorm. Er zijn vele andere mogelijkheden om geluidsoverlast te beperken. Constructief structureel overleg tussen evenementenorganisaties, bewoners en gemeente dient in combinatie met slim evenementenbeleid, zoals betere spreiding, ervoor te zorgen dat er een betere balans komt tussen een bruisende en een leefbare stad.

CDA: Oneens

Feesten in de stad zorgen voor een bruisende stad, maar sommige evenementen zorgen voor veel overlast voor omwonenden. Een alternatieve plek voor die feesten is de beste oplossing. Het terugbrengen van het geluidsniveau kan helpen om de overlast te verminderen.

ChristenUnie: Oneens

Het moet mogelijk zijn om evenementen te organiseren in deze stad. Een aantal evenementen blijkt in de praktijk echter teveel overlast te veroorzaken. Wij stellen voor dat het toegestane aantal decibels verlaagd wordt en dat er een nieuwe feestbalans gevonden wordt. Een balans in overleg met omwonenden tussen hoe vaak, waar en wanneer er een evenement plaatsvindt.

Student en Stad: Eens

Als dancefeesten tot overlast leiden, moet die overlast worden aangepakt. Maar wel op een manier die de kwaliteit van het evenement niet schaadt. Als we de geluidsnormen verlagen, is het voor organisatoren niet meer aantrekkelijk om een evenement te organiseren. Er zijn betere manieren om overlast aan te pakken, zoals betere spreiding van evenementen.

Partij voor de Dieren: Oneens

Op dit moment wordt er veel overlast ervaren door dancefeesten. Mensen en dieren kunnen overlast ervaren door de harde tonen. Om geluidsoverlast te voorkomen, is de Partij voor de Dieren van mening dat er meer ingezet moet worden op indoor feesten dan feesten in de open lucht.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Oneens

Alleen al vanuit de gehoorschade en de overlast is dit een item dat bijzondere aandacht verdient!

Piratenpartij: Eens

De normen zijn oké. Bovendien gaat het om incidentele evenementen.

Libertarische Partij: Eens

Wat betreft alle muziekfeesten en luide evenementen zijn wij duidelijk: een feestje moet kunnen, maar het moet wel gezellig zijn voor iedereen. Preventief reguleren maakt veel gezelligheid onmogelijk. Overlast dient per geval te worden beoordeeld.

PvdA : Eens

De PvdA vindt dit plan een prachtige kans voor de diepenring en de binnenstad van Groningen.

VVD: Oneens

De Diepenring verdient een impuls, maar niet op deze manier. Het is namelijk ook een belangrijke verkeersroute voor auto's. Totdat daarvoor een alternatief is, gaat het verwijderen van rijstroken ten gunste van fietsers en voetganger veel te ver.

GroenLinks: Eens

De Diepenring is er nu vooral voor de auto, maar kan een groene boulevard worden met volop gelegenheid voor wandelen, fietsen en allerlei activiteiten langs het water.

Stadspartij: Eens

Mits er voldoende ruimte blijft voor straatparkeren.

SP: Eens

De SP is al jaren voorstander van het meer autoluw maken van een deel van de Diepenring. De maatregelen dienen zo te zijn dat er geen verkeersproblemen ontstaan of delen van de stad compleet onbereikbaar worden.

D66: Eens

D66 is voor een groenere invulling van de Diepenring. Door een enkelbaansweg te realiseren, komt er meer ruimte voor fietsers en voor ontspanning en recreatie aan het water.

CDA: Oneens

De Diepenring vervult nog steeds een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de binnenstad. Met een enkelbaans Diepenring verplaats je dat probleem. CDA is wel voorstander van herschikken van parkeerplaatsen en fietssuggestiestrook vanwege veiligheid.

ChristenUnie: Eens

Aangezien het project Diepenring geen doorgang heeft gekregen, is het nog steeds mogelijk om daar op straat te parkeren. De ambitie voor een mooiere Diepenring ondersteunt de ChristenUnie nog steeds. Hierbij zouden fietsers en voetgangers meer ruimte kunnen krijgen, om zo dit deel van de (binnen)stad nog beter tot zijn recht te laten komen.

Student en Stad: Eens

Voor Student en Stad hebben fietsers en voetgangers voorrang op de auto. De Diepenring is op veel plaatsen gevaarlijk voor fietsers en daarom zijn wij voor het omvormen van de weg naar een enkele baan voor auto´s met een breed fiets- en voetpad ernaast. De ruimte die zo vrij komt kan ook worden gebruikt om op de kades van de ''Diepen'' te recreëren aan het water.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de stad fietsvriendelijker maakt, om zo het fietsgebruik te stimuleren. Dit is gezond voor de fietser en scheelt ook uitstoot van brandstoffen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Deze oplossing voor de Diepenring past hierin.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

De binnenstad langzamerhand autovrij, stoepvrij, zodat de grachten kunnen worden behouden en dan de grachtenring herstellen zodat in de binnenring achter de "pakhuizen" weer levendigheid kan ontstaan. Hierdoor kunnen de kades toeristisch bruisen met terrasjes, horecagelegenheden en straatactiviteiten. In een ring. Een update met meer uitleg hiervan komt nog op website.

Piratenpartij: Oneens

Onderzoek naar de juiste oplossing is nodig. In de huidige situatie is er dusdanig veel verkeer dat de tweebaanscapaciteit wel nodig is. Echter de fiets- en wandelveiligheid moet ook structureel worden verbeterd. Daarom een gedegen en transparant onderzoek!

Libertarische Partij: Oneens

Het verkeerscirculatieplan heeft Groningen voor automobilisten een doolhof gemaakt. Dit nieuwe plan zou het probleem enkel verergeren. Dat staat nog los van de kosten. Wij ontrommelen liever het verkeersplan, zodat de doorstroming van het verkeer stukken beter wordt.

PvdA : Oneens

Zodra dit wettelijk mogelijk is, zou de PvdA er voor zijn evenementen met wilde dieren te verbieden. Tot die tijd willen we dat er een voorkeursbeleid geldt voor evenementen zonder wilde dieren.

VVD: Oneens

De gemeente heeft al veel te veel onzinnige regelgeving die moeilijk te handhaven is. De VVD vindt dat altijd met respect met dieren moet worden omgegaan, maar dit gaat veel te ver en helpt niet mee aan een oplossing.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt menselijk vermaak ten koste van dierenwelzijn ongewenst.

Stadspartij: Oneens

Omdat dit landelijk beleid is, is dat niet mogelijk. De gemeente moet wel een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren hanteren. Ook moet er regelmatig worden gecontroleerd of de desbetreffende wilde dieren goed worden verzorgd.

SP: Eens

De gemeente voert reeds - met steun van de SP - een ontmoedigingsbeleid om evenementen met wilde dieren te weren. Een verbod is op dit moment juridisch nog niet mogelijk. Het Rijk bereidt een wetswijziging voor om zo'n verbod wel mogelijk te maken. Zodra dit kan, moet de gemeente zo'n verbod invoeren.

D66: Eens

D66 wil het dierenwelzijn in de gemeente verbeteren. Daar passen circussen die wilde dieren in kleine kooien houden niet bij. D66 is voorstander van een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.

CDA: Oneens

Circussen hebben belang bij goede verzorging van hun dieren en moeten voldoen aan de meest actuele kwaliteitseisen van dierenwelzijn en worden daarop ook gecontroleerd. Zolang zij daaraan voldoen, zijn ze welkom in de stad.

ChristenUnie: Eens

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft onlangs verklaard het gebruik van wilde dieren in circussen te willen verbieden. De ChristenUnie is van mening dat krappe huisvesting, kunstjes, en het voortdurende gereis niet samengaan met een goed dierenwelzijn en wacht de wetgeving hierover af.

Student en Stad: Eens

Wilde dieren horen thuis in het wild, niet in de Groningse straten.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een verbod op het gebruik van (wilde) dieren in circussen. De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. In een aantal circussen worden nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. Deze dieren ondergaan veel leed. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden in gevangenschap. De optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek voor wat betreft de omgang met en de waarde van dieren. Een moderne gemeente dient te staan voor diervriendelijke evenementen. Wij zijn zeer actief op dit punt.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

Ze bestaan al en het moet alleen niet worden uitgebreid, maar eerder worden ontmoedigd. Wel een dierwaardig bestaan creëren! Het circus zal meer moeten gaan richting Cirque du Soleil wat een uitstekende vervanger is.

Piratenpartij: Eens

Wij zien geen ruimte voor evenementen met wilde dieren.

Libertarische Partij: Eens

Groningen hoort niet alleen een menswaardige, maar ook een diervriendelijke stad te zijn. Wij willen onnodig lijden van levende wezens voorkomen.

PvdA : Eens

De PvdA is voor kwalitatief goede woningen. Hierbij past het streven naar zo duurzaam mogelijke woningen, dus ook energieneutrale woningen.

VVD: Oneens

De keuze om energieneutraal te bouwen is aan de (toekomstige) eigenaar. De gemeente kan wel stimuleren om energieneutraal te bouwen, maar het afdwingen gaat veel te ver.

GroenLinks: Eens

De aardbevingen in stad en provincie Groningen maken eens te meer duidelijk dat we vol moeten inzetten op schone energie. Energieneutrale woningen horen daarbij. We kunnen dit al in de komende jaren regelen.

Stadspartij: Eens

Energieneutraal bouwen is een nobel streven dat gestimuleerd moet worden. De Stadspartij beschouwt dit als zowel een korte- als langetermijninvestering.

SP: Oneens

Het is onrealistisch om de vraag naar woningen op te vangen met alleen maar energieneutrale woningen. Wel moet de gemeente op de langere termijn streven naar energieneutrale woningen. Daarnaast moeten er met de woningbouwcorporaties harde afspraken gemaakt worden over het aantal te renoveren en isoleren huizen.

D66: Eens

D66 wil dat zoveel mogelijk nieuwe huizen energieneutraal gebouwd worden. Dat bespaart kosten en draagt bij aan een beter milieu.

CDA: Oneens

Dit is praktisch niet haalbaar. Beter is om te werken aan een zo laag mogelijk energielabel en het verduurzamen van bestaande huur- en particuliere woningen. Dat levert per saldo meer op.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie zet zich in voor ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen waaronder levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven en bouwen in eigen beheer door particulieren. Daarnaast wil de ChristenUnie energieneutraal bouwen en wonen bevorderen.

Student en Stad: Oneens

Bij nieuwe woningen in Groningen moet gekeken worden naar hoe zij zo energiezuinig mogelijk gebouwd kunnen worden. Energieneutraliteit moet echter geen eis zijn waaraan voldaan moet worden om te kunnen bouwen. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de bouw van nieuwe studentencomplexen of starterswoningen moeilijker of onmogelijk wordt omdat de kosten te hoog zijn.

Partij voor de Dieren: Eens

Om in de toekomst de stad leefbaar te houden, is transitie naar schonere energievormen noodzakelijk. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de gemeente investeert in energiebesparing en duurzame energie voor de Stadjers. Energieneutrale woningen zijn de woningen van de toekomst, waarbij de bewoner ook nog een voordelige energierekening heeft.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Als we de milieudoelstelling willen halen is dit zeker een must.

Piratenpartij: Eens

Wij zijn tegen de verplichting, maar vinden wel dat dit gestimuleerd dient te worden. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is niet alleen extreem milieuvervuilend, maar het maakt ons ook economisch kwetsbaar.

Libertarische Partij: Oneens

De gemeente hoort de woningbouw juist meer ruimte te bieden. Een dwangbuis van regels, hoe goed bedoeld ook, zal de woningmarkt uiteindelijk verder ontwrichten.

PvdA : Eens

Als de hondenbelasting wordt afgeschaft, zullen andere belastingen omhoog moeten. De PvdA vindt het wel goed te kijken naar de inspanningen die het kost om belastingen te innen.

VVD: Oneens

De hondenbelasting is een extra inkomstenbron voor de gemeente, waar niets tegenover staat. De VVD is tegen dit soort vreemde belastingen.

GroenLinks: Eens

Als tegenprestatie dient de gemeente te zorgen voor goede uitlaatvoorzieningen, zoals de aanwezigheid van voldoende vuilnisbakken en veilige losloopgebieden.

Stadspartij: Oneens

De Stadspartij is voor afschaffing van de hondenbelasting. Zeker zolang de hondenbezitter er niks voor terugkrijgt, zoals prullenbakken bij uitlaatvelden.

SP: Eens

Deze belasting afschaffen, betekent een gat in de begroting. In Groningen wordt de opbrengst ook gebruikt voor zaken die met honden te maken hebben, zoals het opruimen van hondenpoep of het aanleggen van losloopgebieden.

D66: Eens

D66 is voorstander van het principe dat de gebruiker betaald. De hondenbelasting moet erop gericht zijn om overlast van honden tegen te gaan en om te zorgen voor betere voorzieningen voor hondenbezitters.

CDA: Eens

Het CDA vindt dat de hondenbelasting moet blijven, maar voor een groter deel moet worden besteed aan hondenbeleid, zoals extra vuilnisbakken, losloopgebieden en handhaving.

ChristenUnie: Eens

De hondenbelasting is een belasting die volgens de Gemeentewet geheven mag worden. Nu hondenbezitters zelf verplicht zijn de hondenpoep op te ruimen, vindt de ChristenUnie dat de opbrengst van de hondenbelasting o.a. ingezet moet worden voor het opruimen van hondenpoep die niet door de hondenbaasjes wordt opgeruimd én voor het onderhoud en uitbreiden van de loslooproutes én voor het neerzetten van extra afvalbakken.

Student en Stad: Eens

Volgens Student en Stad moet de hondenbelasting blijven maar niet in de huidige vorm waarbij de belasting naar de algemene pot van de gemeente gaat. De hondenbelasting moet als doelbelasting worden ingezet waardoor de hondeneigenaren alleen maar betalen voor de kosten die de gemeente maakt voor honden (bijvoorbeeld poepafvalbakken en uitrenvelden).

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil dat de hondenbelasting afgeschaft wordt. Hondenbelasting is niet van deze tijd en wordt bovendien niet uitsluitend uitgegeven aan zaken die met honden in de gemeente te maken hebben. Het is namelijk geen doelbelasting, waardoor de hondeneigenaren onevenredig veel bij moeten dragen aan de gemeentekas. Wij zijn constant bezig met zoeken naar mogelijkheden om de hondenbelasting af te schaffen.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

De hondenbelasting moet blijven in die zin dat de eerste hond op een adres vrijgesteld wordt van belasting. De daarop volgende honden op één adres dienen wel te worden belast! Dit heeft te maken dat honden sociale dieren zijn en de band tussen hond en mens soms veel hechter kan zijn dan tussen MenSen onderling en daarom de behoefte om een hond in huis te hebben groot is. Helaas kan in deze tijd niet iedereen een hond onderhouden en aanschaffen. Een hond dient ook vaak voor het welzijn van MenSe

Piratenpartij: Oneens

Dit is volgens ons discriminatie. Zolang huisdierenbelasting geen optie is, zal er geen hondenbelasting mogen worden toegepast.

Libertarische Partij: Oneens

De hondenbelasting is vooral een manier om burgers verder uit te persen. De opbrengsten vloeien direct de algemene middelen in en de poep ligt nog steeds op straat. Bovendien: wie de hondenpoep wel netjes opruimt betaalt nu net zo veel als wie dat niet doet.

PvdA : Oneens

De hoeveelheid huishoudelijk afval is voor een bewoner moeilijk te beïnvloeden. De invoering van Diftar leidt tot bureaucratie en hoge kosten voor gezinnen en voor huishoudens met een tuin.

VVD: Oneens

Dit is een nivellerende maatregel waar de VVD tegen is. Gezinnen met kinderen betalen zo veel meer afvalstoffenheffing. Dat kan niet de bedoeling zijn.

GroenLinks: Eens

De vervuiler betaalt. Dat is rechtvaardig en het stimuleert dat mensen de hoeveelheid afval die ze produceren beperken.

Stadspartij: Eens

'De vervuiler betaalt' is een eerlijker principe. Waarschijnlijk zal dit in de toekomst tot een betere afvalscheiding leiden.

SP: Oneens

Diftar zorgt voor onwenselijke hoeveelheden zwerfvuil. De gemeente moet zich bij het Rijk sterk maken voor een aanpak van de vervuiling bij de bron: het overbodige verpakkingsmateriaal.

D66: Eens

D66 is voorstander van het principe dat de gebruiker betaalt. Hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt. D66 wil dat de privacy bij het gebruik van de huisvuilpas gewaarborgd is.

CDA: Oneens

Diftar is aantrekkelijk vanuit de gedachte van 'de vervuiler betaalt', maar in stedelijk gebied niet eenvoudig in te voeren.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie kan zich prima vinden in de huidige differentiatie van afvalstoffenheffing die gebaseerd is op de grootte van het huishouden. Als de afvalstoffenheffing zou afhangen van de hoeveelheid afval neemt de kans op zwerfvuil en dumpen van afvalzakken in de openbare ruimte toe.

Student en Stad: Eens

De belasting die mensen voor het laten ophalen en verwerken van afval betalen, moet niet hoger zijn dan de kosten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Partij voor de Dieren: Eens

Diftar kan bijdragen aan een grotere bewustwording onder mensen van hun afvalproductie. De Partij voor de Dieren wil een manier van afvalstoffenheffing, waarbij de vervuiler betaalt. Bij het diftarsyteem dient dumping van afval echter wel voorkomen te worden.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Geen van beide

End of pipe heeft heel weinig effect op gedrag. De heffing moet bij de bron. Bijvoorbeeld op elk product een euro afvalheffing tenzij de fabrikant aantoont dat het minder kan. Nadeel als je dit doet is altijd, dat er meer zwerfafval ontstaat omdat mensen niet voor hun afval willen betalen. Dit moet dan weer in de vaste kosten worden opgevangen.

Piratenpartij: Oneens

Dit zal aantasting van privacy tot gevolg hebben. Daarnaast leidt het tot 'dumping'. Wij zijn voor het beperken van gebruik van verpakkingen en ander afval. Echter dit is niet de juiste manier. De heffing geldt wel voor bedrijven, niet voor particulieren.

Libertarische Partij: Eens

Het is oneerlijk om iedereen hetzelfde te laten betalen, terwijl sommige mensen veel meer afval produceren dan anderen. Eigen verantwoordelijkheid moedigt mensen ook aan om hun afval te laten recyclen.

PvdA : Eens

De PvdA wil dat de bouw van windmolens gestimuleerd wordt, met name in gebieden als Westpoort en Meerstad-Noord.

VVD: Oneens

Windmolens kunnen het beste staan op plaatsen waar zij het meeste rendement opleveren. En dat is niet in de stad.

GroenLinks: Eens

GroenLinks wil schone energie. Daarom pleiten wij onder andere voor een geconcentreerde plaatsing van hoge, krachtige windmolens op de Groninger bedrijventerreinen.

Stadspartij: Eens

Alleen daar waar windmolens ruimtelijk inpasbaar zijn, bijvoorbeeld op afgelegen bedrijfs- en industrieterreinen aan de rand van de stad. Daarnaast zou er veel meer geïnvesteerd moeten worden in zonne-energie.

SP: Eens

De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om energiebesparingen en het gebruik van duurzame energie. De gemeente moet het intiatief nemen om op geschikte plekken, bijvoorbeeld bij vuilstort De Stainkoeln of aan de rand van Meerstad, windmolens te realiseren.

D66: Eens

Om onze wereld schoon en betaalbaar te houden is de overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening van groot belang en tegelijkertijd ook een grote opgave. Het is erg belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het vergroten van het aandeel duurzame energie, dus ook de gemeente Groningen.

CDA: Eens

Windenergie is van belang voor het halen van onze energiedoelstellingen. Een beperkt aantal windmolens in de stad is mogelijk, bijv. op plekken als Stainkoel'n. Voorwaarde is dat omwonenden vroegtijdig en uitgebreid worden betrokken.

ChristenUnie: Eens

Wat de ChristenUnie betreft kan op het terrein van Stainkoeln en op de reeds onderzochte en geschikt bevonden locaties een windmolenpark opgericht worden.

Student en Stad: Eens

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in de toekomst energieneutraal te zijn. Wij steunen deze ambitie. Windenergie kan aan deze doelstelling bijdragen. Op dit moment houdt de provincie Groningen de plaatsing van windmolens binnen de gemeentegrens tegen. Wij vinden dat de gemeente actief bij de provincie moet lobbyen om wel windmolens te mogen plaatsen.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de gemeente duurzame energie stimuleert en faciliteert. Windmolens kunnen ook overlast veroorzaken voor mens en dier. Mensen kunnen last hebben van het geluid, of de slagschaduw en vogels en vleermuizen kunnen verwond of afgeschrikt worden door de wieken van de molen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de gemeente alleen windmolens toestaat wanneer dit geen overlast voor mens en dier veroorzaakt.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Kanttekening; wel vanuit een schone productielijn die het milieu niet belast op productieplaats! Binnen de perken van een Groninger landschap en binnen de gemeente alleen in overleg met betrokkenen die in de buurt wonen, want die behoren er geen last van te ondervinden.

Piratenpartij: Oneens

Windmolens werken beter op zee of in open weilanden, niet in een dichtbevolkt gebied. Initiatieven om windmolens elders in de provincie (of op zee) te gaan crowdsourcen is wel goed. Stimuleren van alternatieve energiebronnen is wel een taak van de overheid.

Libertarische Partij: Oneens

Als mensen windmolens willen neerzetten dan hoort de gemeente niet onnodig in de weg te staan. Het stimuleren van enige vorm van energieproductie door de gemeente is echter onwenselijk. (Dus ook geen geld voor kolencentrales.)

PvdA : Eens

De PvdA is voor een beleid waarbij er voor verschillende locaties verschillende tarieven gelden en er ook voor bewoners mogelijkheden tot parkeren in de parkeergarages zijn. Hierdoor wordt er minder op straat geparkeerd. De parkeertarieven moeten zo laag mogelijk blijven.

VVD: Eens

De automobilist is geen melkkoe. De tarieven zijn al te hoog.

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil de tarieven aanpassen om bezoekers te stimuleren gebruik te maken van P&R-terreinen en parkeergarages. Zo maken we ook meer ruimte voor voetgangers en fietsers op straat.

Stadspartij: Eens

De tarieven zijn al aan de hoge kant. Parkeren in de parkeergarages moet wel beter gestimuleerd worden.

SP: Oneens

De SP vindt dat de gemeente moet streven naar het goedkoper maken van de parkeertarieven. Dit is ook belangrijk voor de concurrentiepositie van winkels in de binnenstad, maar het mag niet leiden tot enorme bezuinigen elders.

D66: Eens

Lage parkeertarieven zorgen ervoor dat de binnenstad aantrekkelijk blijft om te bezoeken. D66 wil dat parkeren in garages goedkoper is dan het parkeren op straat.

CDA: Eens

Een verhoging van het tarief schrikt de bezoeker af. Veel gemeenten zien parkeertarieven als mogelijke bron van extra inkomsten. De tarieven in Groningen zijn hoog genoeg.

ChristenUnie: Geen van beide

Waar eerst een tekort aan parkeerplaatsen was, zijn er nu te veel. Dat resulteert in rode cijfers. De ChristenUnie pleit voor een dusdanig tarief waarbij de parkeergarages maximaal gevuld zijn tegen een aantrekkelijke kostprijs.

Student en Stad: Eens

Om de stad aantrekkelijk te houden voor bezoekers van buitenaf zouden wij de parkeertarieven niet willen verhogen. Op dit moment staan de parkeergarages voor een groot deel leeg, dus het nog verder verhogen van de tarieven is geen goed idee.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is niet tegen een tariefstijging, echter alleen wanneer tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het toegankelijker maken van de gemeente middels het openbaar vervoer, stimulering van elektrische auto’s, fiets en ander duurzamer vervoer.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeente, maar een uitnodigend gebaar naar bewoners en bezoekers. Als de Groninger Participatiebeweging opstart, zal vanuit de gemeente de vraag om via gemeentelijke belastingen financiële stabiliteit te garanderen de pakeerbelasting minder tellen.

Piratenpartij: Eens

De parkeertarieven in de stad zijn absurd. Door in te zetten op goed locatiebeheer, P+R en inzet van betaalbaar openbaar vervoer, zal de stad autoluwer worden. Parkeren voor bewoners moet goedkoper/gratis.

Libertarische Partij: Eens

De nu al veel te hoge parkeertarieven worden vooral gebruikt om de burger uit te melken. Eigenlijk kunnen die tarieven juist wel eens wat omlaag. Verkapte belastingen hebben we al genoeg.

PvdA : Oneens

Drankmisbruik moet worden voorkomen, maar de PvdA ziet het verbieden van piekuren niet als oplossing. De PvdA wil dat de burgemeester met de horecaondernemers om tafel gaat en kijkt wat er onderling af te spreken is. Dat lijkt ons productiever dan strakke regels te maken die heel moeilijk te handhaven zijn.

VVD: Oneens

Piekuren zijn de verantwoordelijkheid van de ondernemer en de klant. De meeste kroegen in Groningen hebben geen piekuur.

GroenLinks: Eens

Alcoholmisbruik onder tieners is een ernstig probleem. GroenLinks wil samen met de horeca de piekuren beëindigen. Veel horeca-ondernemingen willen dat ook wel, maar hebben door concurrentie nu vaak geen keus.

Stadspartij: Eens

Omdat piekuren veel worden 'bezocht' door jongeren onder de 18, is er wat voor te zeggen deze te verbieden. Vanaf 1 januari jongstleden mag er in de horeca namelijk geen drank meer worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Een verbod vermindert daarom ook de noodzaak van ambtelijke controles, die alleen maar geld kosten.

SP: Eens

Veel alcohol drinken in korte tijd kan gevaarlijk zijn. Bij jongeren is het bijvoorbeeld schadelijk voor de nog te ontwikkelen hersenen. Het enige wat helpt om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, is het drastisch beperken. De gemeente kan via een convenant met de horeca afspreken dat men met kortingsacties terughoudend zal zijn.

D66: Oneens

D66 vindt dat horecagelegenheden zelf gaan over hun prijsbeleid. D66 wil wel preventiebeleid voor jongeren en strikte handhaving van de bestaande regels. Die maatregelen zijn effectiever voor het beschermen van de gezondheid en het tegengaan van overlast.

CDA: Oneens

Het drinkgedrag is de verantwoordelijkheid van de horecabezoeker zelf.

ChristenUnie: Eens

De horeca probeert klanten te lokken met prijsacties met als gevolg dat klanten meer drinken dan ze van plan waren. De ChristenUnie zou de piekuren willen verbieden, maar ziet ook dat hiermee de problemen niet zijn opgelost en vindt daarom dat door middel van afspraken met de horeca-ondernemers deze vorm van promotie van overmatig drinken moet worden tegengegaan.

Student en Stad: Oneens

Horecaondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering en moeten vrij zijn om hun eigen prijzen te bepalen. Het tegengaan van overmatig drankgebruik is goed, maar moet zich vooral richten op preventie onder de jeugd. Dit kan door bijvoorbeeld door goede voorlichting op scholen voor leerlingen en ouders.

Partij voor de Dieren: Oneens

Bekend is dat consumptie van alcohol voor jongeren en kinderen erg schadelijk is. De Partij voor de Dieren heeft landelijk voor de verhoging van de leeftijd gestemd. De overheid moet zich ver houden van betutteling. Goede voorlichting door de overheid over alcoholconsumptie is volgens de partij de manier om alcoholproblematiek bij jongeren aan te pakken.

Lijst Bervoets (naamloze lijst): Eens

Ik ben het er mee eens omdat dit piekuren zijn die de verleiding stimuleren om juist al in een vroeg stadium (minst drukke uren) mensen massaal zich gaan voldrinken. Dat leidt tot vele nare aanleidingen later op de avond.

Piratenpartij: Oneens

Wij zijn voor een vrije commerciële markt. Horecaondernemers en -bezoekers kunnen zelf verantwoording nemen voor beslissingen. Dit dient een overheid niet af te dwingen. De overheid is wel verantwoordelijk voor juiste voorlichting.

Libertarische Partij: Oneens

De gemeente heeft geen enkel recht om zich te bemoeien met de prijzen in de horeca.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken